Home » โรตารี่สงขลา-สตูลจับมือ 76 องค์กร รณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

โรตารี่สงขลา-สตูลจับมือ 76 องค์กร รณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

โรตารีในจังหวัดสงขลาและสตูลร่วมกับภาคีเครือข่าย 76 องค์กร จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ถนนทุกสายในจังหวัดเป็น “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากเหตุอุบัติทางถนน ทำพิธีทางศาสนา 3 ศาสนาให้กับผู้สูญเสีย
เวลา 07.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ เชิญธงชาติและปล่อยตัวขบวนรถจักรยานยนต์และเดินรณรงค์ เพื่อให้ถนนทุกสายในจังหวัดเป็น “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากเหตุอุบัติทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) จัดโดย โรตารีในจังหวัดสงขลาและสตูลร่วมกับภาคีเครือข่าย 76 องค์กร


ต่อมาเวลา 09.00 น. ภายในหอประชุมสำนักงานเทศเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดให้มีพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา (พุทธ-อิสลาม-คริสต์ ให้กับผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน รวมเวลา 32 นาที ก่อนที่นายธีระนันท์ วงศ์หล่อ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารี่สากล ประธานจัดงานกล่าวราย ต่อนายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากเหตุอุบัติทางถนน
นายธีระนันท์ วงศ์หล่อ กล่าวว่า มีอุบัติเหตุจราจรทางถนนรุนแรงมากเกิดขึ้นเกือบทุกวัน แต่ยังอีกหลายๆ เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งมีผู้เสียชีวิตและไม่มี กลับไม่ถูกรายงาน เพราะ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำๆ บนถนนทั่วโลกในแต่ละวัน มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,400 คน คนนับหมื่นต้องพิการตลอดชีวิต เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูญเสีย ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนของพวกเขา ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกมาทุก ๆ ปี
สำหรับประเทศไทยเราสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนสูงติดอันดับโลกมากว่าสิบปี ช่วง 5 ปีหลังมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 16,957 คน คิดเป็น 25.92 คนต่อแสนประชากร ร้อยละ 74.4 ของการเสียชีวิตอยู่ ในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเฉลี่ยที่ร้อยละ 45การบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 40
ในปี 2548 องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พฤศจิกายนทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2566 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พวกเราโรตารีในประเทศไทย และภาคีเครือข่ายเพื่อ ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย จะใช้โอกาสของวันโลกรําลึกฯนี้ทุก ๆ ปี ใน การดึงความสนใจของสาธารณชนต่ออุบัติเหตุจราจรทางถนนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ เห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจถึงผลกระทบ รับรู้ถึงความ สูญเสีย รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่ควรต้องดำเนินการร่วมมือกันป้องกันมิให้อุบัติเหตุ ทางถนนเกิดขึ้น เพื่อให้ถนนทุกสายในประเทศไทย เป็น“ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”


วัตถุประสงค์ การจัดงานรณรงค์เนื่องใน วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ ทางถนนเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและร่วมเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ทรมานต่อ ครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อรับรู้ถึงภาระของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากผลพวงของอุบัติเหตุ ทางถนน อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กู้ภัย เจ้าหน้าที่รถพยาบาล แพทย์ พยาบาล ที่ ปรึกษา และคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องทำงานหนักจากอุบัติเหตุที่เกิดบน ถนนแทบทุกวัน
เพื่อเรียกความสนใจอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วประเทศ ถึงการเสียชีวิต บาดเจ็บจากการจราจร และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ถนนทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนน ต่อครอบครัวและสังคม รวมทั้งความจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือครอบครัว ผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บ หลังการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อเน้นย้ำต่อสังคมถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุ และตอบสนอง ลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมายจราจร เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสทบทวนตนเอง อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
โรตารีประเทศไทย มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น เพื่อคนไทย ปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงได้ริเริ่มให้เกิดโครงการที่มีชื่อว่า “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย หรือ Safe Roads Save Live” เฉพาะเครือข่ายสโมสรโรตารีทั่วประเทศ กว่า 400 สโมสรนั้น ก็คงไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ จากประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมที่เราจะ ช่วยกันสรรค์สร้างขึ้นมา ด้วยความหวังให้ประเทศเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม ความปลอดภัย ให้ถนนทุกสายในประเทศเป็น “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ในฐานะผู้จัดงานรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงมีผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ด้านการท่องเที่ยว กระผมขอแสดงความอาลัย เข้าใจ และรับรู้ได้ถึงความสูญเสีย และความทุกข์ ต่อเหยื่อผู้สูญเสียชีวิตและครอบครัวจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมา
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยง คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม และด้วยสถานการณ์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น
จึงขอให้ทุกคนไม่ประมาทและมีสติตลอดเวลาขณะใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ขับรถเร็ว และขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียได้อย่างแท้จริง
//////////////////

สำนักข่าวโฟกัส
สมชาย สามารถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *