Home » ชิงกอจ.จังหวัดไหนใครเต็ง?

ชิงกอจ.จังหวัดไหนใครเต็ง?

อัสลามมูอาลัยกุมว่าเราะฮ.มาตุลลอฮ.ฮิว่าบารอการตุฮ. ขอความสันติ ความเมตตา จากลลอฮ. ตะอาลาจงเกิดแด่ท่าน… ย้ำ! เอฟซี นสพ.ภาคใต้โฟกัส..หรือเวบ/เพจ สงขลาโฟกัส โลโก้สีแดง
ใช่ครับโลโก้สีแดง เท่านั้น!! และที่สำคัญ มีคอลัมน์ มุสลิมวันนี้ “บังวุฒิ” โฆษกมัสยิด ตัวจริง เท่านั้น! ที่มารายข่าวเล่าขาน คน ของ ”คนมุสลิม” บ้านเรา
ตลอดทั่วแคว้นแดนไทย..วันพุธที่ 22 พ.ย.นี้ รู้กัน!..
ผู้นำมุสลิมไทย คนใหม่! “จุฬาราชมนตรี” คนที่


19 เช็คข่าวสะเด็ดน้ำในมุมของเรา!?.. 1 ใน 3 ท่านนี้แหล่ะ! 1. อ.อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ..2. อ.ประสาน(ชารีฟ) ศรีเจริญ รอง
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬราชมนตรี..3. โต๊ะอีหม่าม
ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ โต๊ะอีหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ, กอจ.สงขลา ประธานฝ่านวิชาการกก.กลางอิสลามแห่งประเทศไทย….
เหมาะสมทั้ง 3 ท่าน “บังวุฒิ” อยากได้ทั้ง 3 ท่าน
มัดรวมเป็นจุฬาราชมนตรี คิดไปได้!? .และถ้าเป็น
ไปได้..อัลฮัมดุลิลละห์ ขอแสดงความยินดีกับ จุฬาราชมนตรี ท่านใหม่ ด้วยครับ..
หน้าที่ตามกฎหมายพ.ร.บ.บริหาร’อิสลาม ปี
’40 ..1. แลเดือน!?..กำหนดวันเปลี่ยนผ่านเดือนใน
ปฏิทินอิสลามตามหลักจัทรคติ.. 2. วินิจฉัย(ฟัตวา) หา
ข้อยุติปัญหาความไม่เข้าใจทางศาสนาทางทฤษฎีและปฏิบัติ 3. ประกาศวันสำคัญทางศาสนา อาทิวันถือศีลอด วันฮารีรายา อีฏิลฟิตตริ วันรายาฮัจยี
อีวิ้ลอัดฮา 4. เป็นที่ปรึกษาทางศาสนาอิสลามให้รัฐบาล..ราชการ ผู้คนทั่วไปทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ในราชอาจักรไทย “บังวุฒิ” ฟังมาจาก อ.ไพศาล พรมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามจ.สมุทรปราการ ช่องญะมาอะฮ.ทีวี…
การสรรหาคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์คือ กรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร 40 ประมาณจังหวัด 772 คน ณ.ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรมการปกครอง เขตหนองจอกกรุงเทพฯ..
เรียบร้อยโรงเรียนแขก แต่ๆๆ… ส่วนใหญ่เดินทางโดย ”เครื่องบิน “ราชการให้เบิกแค่ ”ค่ารถ” ..ตามจริง!?..ถ้ามี ”เจ้าภาพ” จ่ายค่าเครื่องบินให้ ไม่ผูกพันสัญญาว่าให้เลือกใคร!? ไม่เข้าข่ายจะเป็น ”ริสวะฮ.”(อามิส) ฮาดีเย๊าะ(ของขวัญ)ล้วนๆ..หลังได้
”จุฬาราชมนตรี” คนที่ 19 แล้ว สนามร้อนๆ! ปลายสับดาห์ “กรรมการอิสลามประจำจังหวัด” ทั่วประเทศ 772 คน ตามวาระครบ 6 ปี 26 พ.ย. 66….


รายงานข่าวว่า 28 พ.ย.นี้สรรหา เลือก ”กรรมการ
อิสลามจังหวัด” โดย ”โต๊ะอีหม่าม” เท่านั้นที่มีสิทธิ์
“ผู้นำ” เลือก ”ผู้นำ” ระดับจังหวัด!.. ฟังข่าวรวมๆ แม้
บางส่วน ”อยากลองของใหม่” เบื่อคนเก่า อยากได้
คนใหม่บ้าง แต่ แล.แล..แล้ว ไม่ปัง! ไปกว่า “คนเดิม”
เพิ่มเติมต้องเรียนรู้งานอีกพักใหญ่ ก็แล้วแต่ว่า “โต๊ะอีหม่าม” จะเลือกใคร!?..โดยเฉพาะ สนาม
สงขลา ฮัจยีศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกอจ.สงขลา พร้อมทีม ยังแข็ง! แข็งด้วยธรรมเนียม” ญะมาอะฮ.”(ข้อตกลง สัญญาการรวมตัวของกลุ่ม) อะฮ.มานะฮ.(พันธกิจ) ความรับผิดชอบ ที่ถูกวางระบบ ”บล็อคโหวต” เป็นระบบตัวแทน ”อำเภอ” ตามสัดส่วน
โดย ชมรมอีหม่าม ผู้บริหารมัสยิด อำเภอนั้นๆ เลือกมา ตั้งแต่ครั้ง จุฬาฯ.อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธาน’อิสลามสงขลาธรรมเนียมถูกปฏิบัติเรื่อยมา เพื่อแก้ปัญหาให้อำเภอเล็กๆ เพื่อความเป็นธรรม ในสัดส่วนการดำรงตำแหน่ง ”กรรมการอิสลามจังหวัด หากกรรมการอิสลามจังหวัด ในสัดส่วน
ของ อำเภอเล็กๆ ”ตาย” ลงอำเภออื่นๆ ที่มี ”โต๊ะอีหม่าม” มากกว่า ไม่ต้องส่งคนมาแข่ง! ให้ชมรมฯ
อำเภอนั้นๆ เลือกคนมาเอง แล้วส่งมาเป็น ”กรรมการ
อิสลามจังหวัด” ..
วันนี้ที่สงขลา!? แม้จะมี ”อีหม่ามกิ๊บ” เอกพงษ์
ยีหล๊ะ ตั้งทีมสงขลาดารุสสลามมาลงแข่ง ชิง “ประธาน” และ “กรรมการ” จาก ”ทีมเก่า ทีมี “ประธานฯฮัจยีศักดิ์กรียา บิลแสละ“ อีหม่ามกิ๊บ
”สร้างกระแส” เปลี่ยน”!? จัดเต็มสูบ” จัดว่าใช้ได้ทีเดียว อินชาลลอฮ.(สุดแล้วแต่พระประสงค์ของ
อัลลอฮ.เจ้า) ถ้าแล! “ญะมาอะฮ.” บล็อกโหวต ระดับอำเภอ หรือจะสู้ กระแสเปลี่ยน!? …
ส่องไปที่ฝั่งอันดามัน “ประธานโต” ร.ต.ท.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานฯภูเก็ต และทีมอัล อะฮ.มานะฮ. ยังแข็ง! “ผู้ถ้าชิง” เหนื่อย!?..ฮัจยี.อัสนาวี มุคุระ ประธานฯกระบี่ และทีมเก่า ช่วยกันประคับประคองมายังได้ใจ ”โต๊ะอีหม่าม” ส่วนใหญ่ ไปต่อได้
ไม่ยาก….
“เมือง ตูล” ประธานฯ.อรุณ อุมาจิ ยังคงรั้งประธานสตูลต่อไปถ้าสัญญา อะมานะฮ.กับ คนโตตัวเล็ก อดีตประธานฯ ฮัจยีอิบรอเหม อาดัม เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในโควต้าจังหวัดสตูล…คึกคักแน่!ที่ ”ปัตตานี” บาบอแม ”แวดือราแม มะมิงจิ ประธาน’ปัตตานีพร้อมทีม เปิดตัว
เปิดทีมอย่างเป็นทางการแล้ว บิ๊กเนมเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายกอบจ.ปัตตานี ผู้มากบารมีทางการเมืองท้องถิ่น
เป็นกำลังใจบนเวทีที่ซี.เอส. 16 พ.ย.ผ่านมา…..


ส่งท้าย สวยทั้งเพ!.ยกแผง! ดอกไม้เหล็กที่แดนใต้ “กะน๊ะ” วรรณะ ระเด่นอาหมัด ยังรุ่ง! ทั้งธุรกิจน้ำแร่มีริน และการเมือง! เพื่อคนแดนใต้เป็นสุข ไม่เคยห่างกันเลยกับ นาที รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้
”ตัวจริง” พรรคภูมิใจไทย คุยกันได้ทุกเรื่องทั้งส่วนตัว


การเมือง และธุรกิจ..อีกคน ที่ภูเก็ต ให้มันสุดไปเล้ยย! เพื่อบ้านเกิด ยินดีด้วย กับ สจ.นวลจันทร์ สามารถ คุ้มบ้าน ที่ พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม ลงนามแต่งตั้งเป็น 1 ใน คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล…
ขอมาอัฟ ขออภัย ฉบับนี้ พื้นที่คนของคน มุสลิมวันนี้ “มุสลีมะฮ.” (สตรีมุสลิม) มีนิดนึง ฉบับหน้า
มากกว่านี้ อินชาอัลลอฮ.ด้วยสลามและดูอาร์

บังวุฒิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *