Home » ‘ผู้ว่าฯสตูล’มอบบ้านแก่กลุ่มเปราะบางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนปชช.

‘ผู้ว่าฯสตูล’มอบบ้านแก่กลุ่มเปราะบางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนปชช.

“ผู้ว่าฯ สตูล” ลงพื้นที่มอบบ้าน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอมะนัง จำนวน 2 หลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

11 ตุลาคม 2566 นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ลงพื้นที่อำเภอมะนัง มอบบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 หลัง
โดยหลังแรกมอบบ้านให้นายหลี แสะหลี บ้านเลขที่ 14 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง มีอาชีพขายน้ำมันสมุนไพร รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย พักอาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมสภาพเก่าผุพัง หลังคามุงสังกะสี ฝาผนังกั้นด้วยไม้กระดานบางส่วน และแผ่นป้ายไวนิล พื้นที่ภายในกระท่อมใช้เป็นพื้นที่สำหรับหลับนอนและนั่งเล่น ไม่มีห้องน้ำ อาศัยใช้ห้องน้ำของบ้านญาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียง


และหลังที่สองมอบบ้านให้นายเฉลิม มณีพรหม บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง ซึ่งนายเฉลิม เป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว พักอาศัยกับภรรยา เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยในบ้านปูนชั้นเดียว เป็นบ้านของบุตร ซึ่งเคยได้รับการช่วยเหลือโครงการซ่อมแซมบ้าน (งบจังหวัด 70 หลัง) ที่ดินได้รับการช่วยเหลือจากการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อมอบที่ดินให้สร้างบ้านในพื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน


ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้พบปะพูดคุย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีปลัดจังหวัดสตูล นายอำเภอมะนัง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบ้านแต่ละหลัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นผ่านนายอำเภอมะนัง ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มานิ ที่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกหนักจึงไม่สามารถเดินทางไปมอบด้วยตนเองได้


สำหรับการลงพื้นที่มอบบ้านในครั้งนี้ ด้วยจังหวัดสตูลได้มีการขับเคลื่อนศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล จากฐานข้อมูล TPMAP และข้อมูลครัวเรือนเปราะบางที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลสำรวจเพิ่มเติม
ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแต่ละหลังได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *