Home » ‘คลองแห-คลองสำโรง’นำร่องสงขลาฟื้น125แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ

‘คลองแห-คลองสำโรง’นำร่องสงขลาฟื้น125แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ

“ผู้ว่าฯ สมนึก” เลือก “คลองแห-คลองสำโรง” นำร่องพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ พร้อมมอบนโยบายนายอำเภอ เลือก “1 ตำบล 1 แหล่งน้ำ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

“โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา” เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นอีกหนึ่งภารกิจ
ที่สำคัญของ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคือ การฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำ คูคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อจัดหาต้นทุน เพิ่อประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ซึ่งก็ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกแหล่งน้ำที่จะดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 1. คลองแห อ.หาดใหญ่ และ 2. คลองสำโรง อ.เมืองสงขลา เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
  จึงได้มอบนโยบายให้ นายอำเภอบูรณาการ
  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา
  ภายใต้กิจกรรม “1 ตำบล 1 แหล่งน้ำ เพื่อเฉลิม
  พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน
  125 ตำบล รวม 125 แหล่งน้ำ ให้เป็นแหล่งน้ำในพื้นที่
  ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเกษตร ป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชน
  “เป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่ง ที่จังหวัดสงขลาได้
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำลำคลอง เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน โดย
  ให้ทุกจังหวัดคัดเลือกแหล่งน้ำในมาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพที่ดี โดยการรณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้
  กับแหล่งน้ำนั้น ๆ ให้มีความรักหวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม” ผู้ว่าฯ สมนึก กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *