Home » กองทุนสื่อฯจัดเวทีสัญจรพัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาค

กองทุนสื่อฯจัดเวทีสัญจรพัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาค

9 ธันวาคม 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยกระดับการขับเคลื่อนงานเครือข่าย “ร่วมเรียนรู้” (Common Perception) “ร่วมสร้างวิสัยทัศน์” (Common vision) และ “เสริมพลัง สัมพันธภาพด้วยการเรียนรู้” (Complementary Relationship by Learning)

โดยมีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ,พลเรือตรี พรหมเมธ อติแพทย์ อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสุริยาศศิน โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้องค์กรสื่อและองค์กรอื่น ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

“การจัดเวทีสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 นี้ เป็นเวทีเติมความรู้ ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในส่วนของผลงานสำคัญ ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนสร้างช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งร่วมกันต่อไป” นายประดิษฐ์ กล่าว

จากนั้น ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทกองทุนสื่อกับการขับเคลื่อนงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” รวมถึงร่วมเสวนาในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่มากประสบการณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ คุณภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส, ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วิทยาเขตปัตตานี และ คุณสุตาภัทร ชากรี (เพจ Hatyai Connext กลุ่มคนขับเคลื่อนเมืองหาดใหญ่) ดำเนินรายการโดย คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น ผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการวิทยุประจำสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 Mhz พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย โดย นางสาวปรารถนา หาญเมธี วิทยากรกระบวนการจากสถาบัน RLG ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในกิจกรรม “นิเวศสื่อที่ดี ส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Media Ecosystem)” ทำความรู้จักหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่ กิจกรรม “สานพลังความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” และ กิจกรรม “พลังความร่วมมือ สร้างนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันในฐานะภาคีเครือข่าย “TMF networking & Partnership” และสรุปผลลัพธ์มาตรการขับเคลื่อนเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ภาคใต้

ทั้งนี้ เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคปี 2566 จะจัด 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดไปแล้วที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา และครั้งต่อไป ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง, ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธันวาคม 2566 โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ และครั้งที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2566 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมริเวอร์แคว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *