Home » เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ย้ำทหารเทิดทูน 3 สถาบันหลัก

เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ย้ำทหารเทิดทูน 3 สถาบันหลัก

นราธิวาส-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมพบปะให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตรี จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะได้เดินทางมายังบ้านเลขที่ 53 ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกำลังพลและครอบครัว ของ วส.912 สนภ.4 นทพ. ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำนวน 1 ครอบครัว คือนายอารง ดือเร๊ะ อายุ 85 ปี ซึ่งเป็นบิดาของ จ.ส.อ.ฮานอวา ดือเร๊ะ กำลังพล วส.912 สนภ.4 นทพ. ซึ่งป่วยทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้มี พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุ 912 และกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ

ในการนี้พลตรี จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือกผอ.สนภ.4 นทพ.ได้มอบความห่วงใยจาก พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทุกนายให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้งยังให้กำลังใจแก่ครอบครัวและกำลังพลที่ดูแลผู้ป่วย รวมถึงได้พูดคุยสอบถามปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการต่างๆ พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และกระเช้าเยี่ยมให้แก่ครอบครัวกำลังพลอีกด้วย

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมประชุมรับทราบการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรง พร้อมทั้งให้โอวาทและพบปะกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาภาค 4 ส่วนหน้า ในส่วนของชุดส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการประกอบอาชีพ รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชน และสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีหน้าที่ในการ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยล้วนมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในพื้นที่ สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของรัฐบาล ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหารวมทั้งบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน โดยขอให้ร่วมแรง ร่วมใจ ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยจิตใจและ อุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและพึงระลึกเสมอว่าเรามีภารกิจในการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ทั้ง 3 สถาบัน

และขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานในทุก ๆ เรื่อง เมื่อมีงานเข้ามา เช่น การช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชน และเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงาน ภายนอกเข้ามาสอบถาม หรือขอข้อมูลให้มาสอบถา แนวทางจากผู้บังคับบัญชาก่อน อย่าเอาเรื่องภายในบ้านไปพูดกับคนอื่น หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ร้องทุกข์ตามสายงาน ตามลำดับชั้น อีกทั้งห้ามข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ห้ามลักขโมย ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุราภายในหน่วย หากมีการดื่มให้ดื่ม แบบสุภาพ และห้ามเกิน 4 ทุ่ม

จากนั้นได้พบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พื้นที่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.สงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค และการรักษาโรคของโคให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้แจกก้อนแร่ธาตุให้กับผู้เลี้ยงโคเนื้ออีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *