Home » ฝึกอาชีพ-จุดไฟสร้างศิลปพื้นถิ่น!“ครู”วชช.สงขลาสร้างรายได้นร.ชายขอบ

ฝึกอาชีพ-จุดไฟสร้างศิลปพื้นถิ่น!“ครู”วชช.สงขลาสร้างรายได้นร.ชายขอบ


“ครูพี่เลี้ยง” วชช.สงขลา รุกพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้นักเรียนโรงเรียนชายขอบในเครือข่าย และจุดประกายการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปพื้นถิ่น

13 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย อาจารย์ศุภพิชญ์ ดำนวล ครูชำนาญการพิเศษ อาจารย์ปาริชาต ชูสุวรรณ ครูชำนาญการ และ อาจารย์รำภู คงเพ็ชร นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการแกะหนังตะลุง ให้กับนักเรียนโรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอำเภอเทพา และโรงเรียนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยมี นายปรีชา ศิริวัฒน์ ประธานกลุ่มศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตำบลควนเนียง เป็นวิทยากรให้ความรู้ฝึกทักษะแก่นักเรียน


กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมุ่งสนองตอบความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง นักเรียนได้รับ ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล และสามารถทำจนสำเร็จมีผลงานเป็นของตัวเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแกะหนังตะลุง ลงมือปฏิบัติการแกะหนังตะลุงจากหนังวัว การลงสีตัวหนังตะลุง ในรูปของตัวตลก เช่น อ้ายแก้ว อ้ายพูน อ้ายปราบ อ้ายเมือง อ้ายยอดทอง อ้ายเท่ง เป็นต้น


เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกฝนความรู้และกระบวนการต่างๆ ในการแกะหนังตะลุงแล้ว ก็สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมให้ตนเองระหว่างเรียนอีกทางหนึ่ง ทั้งยังส่งต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ และจุดประกายการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปพื้นถิ่น เพื่อนำเสนอให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
อาจารย์รำภู กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการครูพี่เลี้ยงที่จัดทำให้กับโรงเรียนในเครือข่ายซึ่งเป็นโรงเรียนชายขอบ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) และโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารที่อยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และรอบนอก


ซึ่งที่ผ่านมา วชช.สงขลา ได้ลงไปทำกิจกรรมตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน เช่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ในอำเภอเทพาทั้งหมด เป็นการอบรมอาชีพ เช่น การปลูกข้าวโพด ตั้งแต่การเพาะเมล็ดไปจนเก็บเกี่ยว การทำขนมจากผลผลิตในพื้นถิ่น ช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า สำหรับนักเรียนหญิงชั้นม.ปลาย อบรมการทำสีมัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียน.ตชด.บ้านหาดทราย อ.สะบ้าย้อย และโรงเรียน ตชด.พลเอก อนุวัตร อ.สะบ้าย้อย
ในส่วน อำเภอนาทวี ได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนทับช้างวิทยาคม เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจเรื่องหนังตะลุง และได้ฝึกทำจนมีผลงานออกมา และจุดประกายให้นักเรียนที่จะพัฒนาแกะให้เป็นตัวรูปที่ใหญ่ขึ้นไปอีก


“ที่นี่นักเรียนบางคนมีความสามารถพิเศษ คือ เล่นหนังตะลุงได้ และมีความต้องการจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะนำเสนอในระดับโลกได้ เนื่องจากวิทยากรที่เราเชิญไปบรรยายมีความเชี่ยวชาญมาก ทำให้เด็กๆ มีแรงบันดาลใจที่จะสานต่อ” อาจารย์รำภู กล่าว และว่าพื้นที่อำเภอจะนะ ได้ทำกิจกรรมอบรมการทำขนมวัฟเฟิล ให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดทุ่งพระ โรงเรียนบ้านป่าชิง และโรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.ป่าชิง เนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกข้าวสามารถนำมาทำแป้งขนม โดยนักเรียนสามารถประยุกต์ทำได้หลากหลายรูปแบบและล่าสุด วันที่ 14 ธ.ค. 66 ก็ได้ลงไปทำกิจกรรม อบรมการทำสีย้อมจากธรรมชาติให้กับนักเรียนสังกัดสช. ในอำเภอเทพา จำนวน 10 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนเข้าร่วมโรงเรียนละ 5 คน


“นี่เป็นบางส่วนของกิจกรรมที่ทำมาในปีการศึกษา 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 500 คน สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือ การตอบรับของนักเรียนดีมาก เมื่อเห็นผลงานของตนเองเด็กๆ มีตาเป็นประกายด้วยรอยยิ้ม และมีความภาคภูมิใจ เพราะเราฝึกอาชีพในสิ่งที่เขาต้องการจะทำ หลายคนจะได้จุดประกายไปสู่การทำอาชีพในอนาคต บางครั้งเรื่องเหล่านี้อาจไม่ได้สร้างรายได้มากมาย แต่สามารถลดรายจ่ายของเขาได้” อาจารย์รำภู กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *