Home » มทร.ศรีวิชัย ร่วม สสส. สานพลัง ภาคี โชว์นวัตกรรมสุขภาพฝีมือเด็กไทย

มทร.ศรีวิชัย ร่วม สสส. สานพลัง ภาคี โชว์นวัตกรรมสุขภาพฝีมือเด็กไทย

มทร.ศรีวิชัย ร่วม สสส. สานพลัง ภาคี โชว์นวัตกรรมสุขภาพฝีมือเด็กไทย บรรจุหลักสูตรคิดดีไอดอล หวังขยายผลเยาวชนใช้สื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์ 10 จังหวัด 3 ภูมิภาค

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างระบบนิเวศ การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาวะ ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว และสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา(สำนัก 11) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การพัฒนานิเวศสื่อสุขภาวะ ผ่านการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี และเปิดพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ สู่นักปฏิบัติการทางสังคมที่มีคุณภาพ การนำหลักสูตรคิดดีไอดอล นักสื่อสารสุขภาวะสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่มีทักษะเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (MIDL) พร้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสุขภาวะทางปัญญา ที่เกื้อกูลสังคม พร้อมขยายผลกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ได้ขยายเปิดรับเยาวชนนักสร้างสรรค์สื่อใน 3 ภูมิภาค 10 จังหวัด สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เพชรบูรณ์ อุดรธานี บุรีรัมย์ ผ่านกระบวนการ Hackathon 4 Health เน้นให้พลังคนรุ่นใหม่ใช้ สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดนวัตกรรมนักสื่อสารสุขภาวะที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคนรุ่นใหม่มากมาย
หลักสูตร คิดดีไอดอล ได้มีการจัดกระบวนการบ่มเพาะพร้อมค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการ Hackathon 4Health การใช้เครื่องมือ Lean canvas มาพัฒนาให้เกิดเป็นไอเดีย

เพื่อประกาศโจทย์ประเด็นทางสุขภาพที่เยาวชนสนใจ โดยสอดคล้องกับปัญหาบริบทของพื้นที่มาร่วมออกแบบในการแก้ปัญหาเพื่อค้นหาแพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะ จำนวน 19 รุ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 1,132 คน อายุระหว่าง 16 ปี ถึง 24 ปี ผ่านการ Hackathon 4 Health แคมป์ปั้นฝันไอเดียสุขภาวะในระยะเวลาที่จำกัด ใน 3 ภูมิภาค มีผู้สนใจจำนวน 73 ทีม โดยในกระบวนการ Hackathon ได้เริ่มต้นจากของคิดดีโปรเจคพร้อมสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสื่อสุขภาวะด้วยการระดมความคิดภายในระยะเวลาจำกัดถึงการเห็นปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารเพื่อหาโซลูชั่นเครื่องมือ ในการสร้างสรรค์สื่อสุขภาพวะผ่านการจัดกิจกรรมในช่องทางที่หลากหลายและให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยมีกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการนำเสนอ Pitch ไอเดียสื่อสุขภาวะแก่คณะกรรมการเพื่อทำการคัดเลือก โดยมีเครือข่ายจำนวน 15 กลุ่มที่ได้รับการต่อยอดในการผลิตสื่อและพัฒนาแกนนำนักสื่อสารสุขภาวะ จำนวน 186 คน และขยายผลแก่ผู้รับประโยชน์จากสื่อช่วงอายุ 10 ถึง 25 ปี จำนวนกว่า 1,450 คน พร้อมขยายผลผ่านสังคมออนไลน์จากเครือข่ายของคิดดีไอดอล นักสื่อสารสุขภาวะของคนรุ่นใหม่


สำหรับหลักสูตรคิดดีไอดอล มุ่งเป้าหมายพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ ผ่านการฝึกกระบวนการคิดและการสร้างสรรค์สื่อที่ดีมีคุณภาพที่สำคัญคือการสร้างความมั่นคงภายในจิตใจ จุดเริ่มต้นของนักสื่อสารที่ดีที่ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง ใช้พลังคนรุ่นใหม่เน้นเครือข่ายสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคมสร้างสังคมสุขภาวะ สำหรับ Show case นวัตกรรมสุขภาพครั้งนี้ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ อาทิ บอร์ดเกมสุขภาพจิต จากกลุ่มสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา ไพ่ทาโร่ต์สุขภาพจิต จากชมรมเพาะกล้า ม.ทักษิณ จ.พัทลุง เกมพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ จากกลุ่ม KPAOS รร.อบจ.กระบี่ สื่อการเรียนรู้พนันออนไลน์ จากกลุ่มห้ากุมาร มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Kiddeeidol

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *