Home » ‘ขันน๊อต’พุทธมณฑล100ล้าน!ผู้ว่าฯสงขลาจี้โยธาฯ“บี้”ผู้รับเหมา

‘ขันน๊อต’พุทธมณฑล100ล้าน!ผู้ว่าฯสงขลาจี้โยธาฯ“บี้”ผู้รับเหมา

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,316 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567

20 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑล จังหวัดสงขลา และการบริหารจัดการโครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา


โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ตัวแทนจาก อบจ.สงขลา, เทศบาลตำบลน้ำน้อย และอำเภอหาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าของโครงการในช่วงปีงบประมาณ ท้่ได้ดำเนินแล้วเสร็จ เช่น การถมที่ ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคารสังเวชนียสถานฯ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ


ในขณะที่ส่วนงานก่อสร้างที่ยังมีปัญหา เช่น การก่อสร้างอาคารปฎิบัติธรรม คสล.ชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง งบประมาณ 36,900,000 บาท เริ่มวันที่ 26 เมษายน 2566 สิ้นสุด 25 กันยายน 2567 แต่การก่อสร้างยังไม่คืบหน้า และเกรงว่าจะเสร็จไม่ทันตามสัญญา
นายสมนึก พรหมเขียว ได้สั่งการให้โยธาธิการจังหวัดสงขลา เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทั้งยังให้เพิ่มมาตรการให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นรายสัปดาห์ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมงาน ให้ชัดเจน
ผู้ว่าฯ สมนึก ยังได้สั่งกำชับให้คนงาน เข้าพื้นที่ เร่งทำงานในส่วนที่ค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดความเสียหาย และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน พร้อมคาดโทษ “หากยังดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบ” ผู้ว่าฯ สมนึก กล่าว


ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้สรุปงบประมาณ การดำเนินการแผนงานโครงการ พุทธมณฑล ภายใต้ “โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา” ทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ 2555-2567 โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด ดังนี้ ปีงบประมาณพ.ศ 2555 ถมดินและปรับพื้นที่พุทธมณฑล 10 ล้านบาท
ปีงบประมาณพ.ศ 2556 ถมดินและปรับพื้นที่พุทธมณฑล 10 ล้านบาท(งบพัฒนาจังหวัด), ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 ถมดินและปรับพื้นที่พุทธมณฑล 9,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) และครั้งที่ 2 ถมดินและปรับพื้นที่พุทธมณฑลงบประมาณ 10 ล้านบาท (ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา)
ปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ถมดินและปรับพื้นที่พุทธมณฑล 10 ล้านบาท (งบพัฒนาจังหวัด) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 บาท (ใช้งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา)
ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 ก่อสร้างอาคารเวชนียสถานตำบลประถมเทศนาคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 28 ,888,886 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)


ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ก่อสร้าง สังเวชนียสถาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น 35,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) และก่อสร้างลานประกอบพิธีทางศาสนาและขุดสระน้ำ พร้อมทางเท้าบริเวณพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา 16,690,000 บาท (ใช้งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน)
ปีประมาณ พ.ศ 2561 ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา กิจกรรมที่ดำเนินการลานประกอบพิธีทางศาสนาสระน้ำกว้าง 5 เมตร พร้อมทำทางเท้ากว้าง 2 เมตร 3,180,000 บาท (ใช้งบกลุ่มจังหวัดชายแดน)
ปีงบประมาณพ.ศ 2565 ก่อสร้างสาธารณูปโภคพุทธมณฑลสงขลางบประมาณ 20,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเวชยณีสถานปฐมเทศนาพุทธมณฑลจังหวัดสงขลางบประมาณ 848,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)


ปีงบประมาณพ.ศ 2566 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ชั้นเดียว งบประมาณ 38,000,000 บาท ใช้งบพัฒนาจังหวัดสงขลา) ซึ่งขณะนี้อยูระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
มีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลางบประมาณ 35,000,000 บาท (ใชังบสนง.โยธาธิการฯ) และโครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลางบประมาณ 14,974,000 บาท (ใช้งบสนง.ทรัยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *