Home » แม่ทัพภาคที่4พบปะสื่อส่วนกลางสร้างความเชื่อมั่นขับเคลื่อนแก้ปัญหาจชต.

แม่ทัพภาคที่4พบปะสื่อส่วนกลางสร้างความเชื่อมั่นขับเคลื่อนแก้ปัญหาจชต.

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมพบปะสื่อส่วนกลาง หารือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด​ชายแดน​ใต้​ พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัย แก่ประชาชน

19 ธันวาคม 2566 ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำโดย พันเอก สุทธิพงษ์ พืชมงคล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กว่า 20 คน พบปะ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา


ทั้ง​นี้ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมี พันเอก พิสิษฐ์ ชาญเลขา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 และผู้บังคับบัญชา ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงพยายามก่อเหตุทุกรูปแบบ เพื่อลดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และรุกทางการเมือง หวังให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าแทรกแซง และสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสังคมตลอดเวลา


อีกทั้ง ยังตอบโต้การปฏิบัติการทางทหาร เชิงรุก มุ่งก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก เพื่อแสดงศักยภาพ แต่บางครั้งก็กระทำต่อเป้าหมายอ่อนแอ, ระบบสาธารณูปโภคหวังลวงเจ้าหน้าที่เข้าในพื้นที่เพื่อก่อเหตุซ้ำ
“กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ระยะที่ 2 ห้วงปี 2566 – 2570 และกรอบแนวทางการปฏิบัติปี 2567 คือ งานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเน้นทุกภาคส่วนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในทุกมิติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ตรงความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” พลโท ศานติ กล่าว และว่า
การสกัดกั้นตามแนวชายแดน มอบหมายให้กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย จัดกำลังลาดตระเวนพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ำ เพ่งเล็งช่องทางท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย ยืนยันมีการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ต่อไป


ด้านตัวแทนสื่อมวลชน กล่าวว่า ชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหาร ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ สามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพรวมเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงตามลำดับ พร้อมย้ำว่าเยาวชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสด้านการศึกษา ขาดการพัฒนาที่ดี และถูกกลุ่มไม่หวังดีแสวงผลประโยชน์ ให้ข้อมูลที่บิดเบือน ยืนยันในฐานะสื่อมวลชน ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ และขอเป็นกระบอกเสียงด้วยการนำเสนอผลงานในทุกภารกิจ ทุกกิจกรรมที่หน่วยงานความมั่นคง ภายใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกองทัพ พยายามปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ชุมชน ได้มีความกินดี อยู่ดี และกำชับรู้สึกอบอุ่นใจ ที่ทุกหน่วยงานพยายาม ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความเข้มแข็งภายใต้การพึ่งพาตนเองในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถส่งผลให้ประเทศของเรากลับมาสงบสุข เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *