Home » ศธ.เยียวยาบุคลากรทางการศึกษา จชต.

ศธ.เยียวยาบุคลากรทางการศึกษา จชต.

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผช.รมว.ศึกษาธิการ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 36 ราย รวม 96,568,887 บาท


27 ธ.ค. 66 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รมต.ศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำก.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน และนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ


กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และได้ดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 56 ราย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 175 ราย เป็นเงินรวม 147,555,999.77 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับผลกระทบ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 36 ราย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 134 ราย เป็นเงิน 96,568,887.บาท รวม ณ ปัจจุบันมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 92 ราย เป็นเงิน 244,124,888 บาท


นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผช.รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบ สร้างโอกาสทางการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
“ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจต่อผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนภาคใต้ ด้วยอุดมการณ์ความเสียสละและอดทนตลอดมา และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่าน ขอให้หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานร่วมในการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา มีพลังและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากรในทุกช่วงวัยให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการร่วมมือและบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนตามแนวทาง “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” นำไปสู่เป้าหมาย เรียนดี มีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป”


“ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้กับคนอื่น เงินทดแทนกับชีวิตพ่อไม่ได้ หากเรื่องเงินจำเป็นในเศรษฐกิจยุคนี้ การเยียวยาเพื่อดำเนินชีวิตต่อไป เหลือแม่กับเราสองคน ปู่ย่าเสียชีวิตไปแล้ว แม่อายุ 65 ปี แรกๆ เราก็ทำใจไม่ได้ เพิ่งจบทำงานได้ไม่กี่ปีแล้วพ่อเสีย เหมือนเขากำหนดมาแล้ว” เนตรนารี พุกรอด ลูกสาวของนายเชาวโรจน์ กิ่งรัตนะ ยามรักษาการณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ.เมืองยะลา ที่เสียชีวิตด้วยเหตุระเบิดเมื่อปี 2549 บอกความรู้สึกเมื่อพูดถึงพ่อที่จากไป
เหตุร้ายที่เกิดกับพ่อของเธอเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2549 เธอบอกว่า ตามที่ฟังคนเห็นเหตุการณ์ พ่อจะไปซื้อของ มีคนเอาระเบิดมาวาง ตำรวจไปถือถุงระเบิด แล้วเกิดระเบิดขึ้น จังหวะนั้นพ่อเธอเข้าไปโดนระเบิดพอดี นำส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิต หลังเกิดเหตุมีการเยียวยาจากหลายหน่วยงาน เธอเคยทำงานรพ.สต.กาบัง แล้วได้ย้ายมาทำงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณาสุขยะลา และดูแลแม่ตลอดมาจนทุกวันนี้

เนตรนารี ยังเป็นตัวแทนของทายาทผู้เสียชีวิต กล่าวขอบคุณการช่วยเหลือเยียาในครั้งนี้ว่า “การสูญเสียบุคคลที่เป็นเสาหลัก เป็นที่รักและทุกอย่างของครอบครัว แน่นอนค่ะ ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลย เพราะยากที่จะยอมรับ และทำใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ลูกต้องกลายเป็นกำพร้า ภรรยา สามี ต้องกลายเป็นหม้าย พ่อแม่ที่แก่ชราต้องมาสูญเสียลูกอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับคืน จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ แต่พวกเราทายาทผู้เสียชีวิตทุกคน ก็ยังดีใจ ตื้นตันใจเป็นอย่างมาก ที่ท่านได้ให้ความสำคัญ และให้การช่วยเหลือ เป็นเสมือนตัวแทนของบุคคลในครอบครัวของเรา ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี รมว.ศึกษาธิการ ผช.รมว.ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กระทรวงยุติธรรม คุณครูเสาวลักษณ์ ไชยสุวรรณและครอบครัว และที่สำคัญต้องขอขอบคุณ คณะทำงานศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ทุกท่านที่ทำให้ความหวังของทายาททุกคนเป็นความจริง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *