Home » ข่าว » ‘SEA’ จุดเริ่มต้น – โอกาสการพัฒนาของประชาชน

‘SEA’ จุดเริ่มต้น – โอกาสการพัฒนาของประชาชน

25 ธ.ค.66 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นสรุป โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่สงขลาและปัตตานี ครั้งที่ 4 เวทีที่ 20 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กร และประชาชน จาก 10 ภาคส่วนของจังหวัดสงขลาและปัตตานีเข้าร่วมประมาณ 100 คน

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนสำนักนายกฯได้ทำงานร่วมกับสภาพัฒน์ฯ เพื่อจัดทำ SEA โดยมอบหมายให้ม.อ. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ
พี่น้องชาวจะนะหลายท่านคงคุ้นหน้าผมเมื่อตอนที่พวกท่านเดินทางไปเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้ชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และเรียกร้องให้จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมใหม่ ซึ่งผมเองเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น โดยท่านปลัดสำนักนายกฯได้มอบหมายให้ผมช่วยดูแลโครงการนี้ร่วมกับสภาพัฒน์ฯ ซึ่งเห็นว่าดำเนินการไปด้วยดี
“สิ่งสำคัญจากกระบวนการนี้ ผมคาดหวังทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และพี่น้องในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นที่มีความเข้าใจและได้รับผลกระทบโดยตรงในแต่ละเรื่อง ผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ โครงการอุตสาหกรรมฯดังกล่าวที่รัฐบาลเห็นชอบในเบื้องต้นจนพี่น้องไปเรียกร้องให้ชะลอ ผมเข้าใจว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขณะนั้นยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมถึงประเด็นที่ประชาชนได้รับผลกระทบ จึงเป็นประเด็นให้เกิดกระบวนการในวันนี้ ผมมีความจริงใจ และตั้งใจทำโครงการ SEA นี้ร่วมกับสภาพัฒน์ฯ
และม.อ.เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนของประเด็นที่ควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการเพียงอย่างเดียว
ดังนั้น ทุกๆ เวทีอยากให้พี่น้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และเป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ อยากให้มีแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่สงขลา-ปัตตานีอย่างไร นี่เป็นโอกาสของพี่น้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *