Home » ศอ.บต.ร่วมขับเคลื่อน“สานใจไทย สู่ใจใต้”

ศอ.บต.ร่วมขับเคลื่อน“สานใจไทย สู่ใจใต้”

15 มกราคม 67 ศอ.บต. จัดกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” วางแผนงานสู่การปฏิบัติ บูรณาการความร่วมมือ เยาวชน-ส่วนราชการ-ภาคเอกชน สร้างความสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ จชต.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อให้สมาคมสานใจไทย สู่ใจใต้ มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานของสมาคมฯ นำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพของสมาคมให้มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างเยาวชน ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ในการร่วมกันหนุนเสริมและเสริมสร้างความสงบสุขสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว โดยจัดกิจกรรม 3 วันตั้งแต่วันที่ 14-16 มกราคม 2567

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ (15 มกราคม 2567) ในช่วงเช้ามีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และการเชื่อมโยง “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” โดยได้รับเกียรติจาก นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนายกสมาคมสถาบันปอนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และในช่วงบ่ายมีพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และปาฐกถา เรื่อง โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” สู่การเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

อย่างไรก็ตามกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนสมาคม “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ขยายผลการดำเนินการภายใต้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้
ซึ่งเป็นดำริของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดโอกาส เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 41 รุ่น จำนวน 9,945 คน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนที่เป็นคนดี คนเก่ง คนคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อเป็นแกนหลักประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกัน และระหว่างกลุ่มเยาวชนกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นพัฒนาการของการขับเคลื่อนงานเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *