Home » ‘นายกสาคร’แปลงโฉมนครหาดใหญ่ประชุมประชาคมพัฒนาสวนสาธารณะ

‘นายกสาคร’แปลงโฉมนครหาดใหญ่ประชุมประชาคมพัฒนาสวนสาธารณะ

ันนี้ (25 เมษายน 2566) ได้มีการจัดประชุมประชาคมคนหาดหาดใหญ่เพื่อการพัฒนา ณ ห้องปารีสแกรนด์บอลรูม ชั้น2 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเด็น”การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่” โดย พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน

วันนี้ (25 เมษายน 2566) ได้มีการจัดประชุมประชาคมคนหาดหาดใหญ่เพื่อการพัฒนา ณ ห้องปารีสแกรนด์บอลรูม ชั้น2 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเด็น”การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่” โดย พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

“ผมขอขอบคุณและแสดงความชื่นชม ที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมโครงการ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันนี้ตามที่ได้แถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564” พล.ต.ท. สาคร กล่าว และว่า

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานครหาดใหญ่ไปสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน” และนโยบายที่ได้แถลง คือนโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มศักยภาพด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยได้จัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อใช้งบประมาณปี 2566 ในโครงการต่างๆ เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเมืองภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ซึ่งจะเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่มาอย่างยาวนาน โดยจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อทำให้ “หอนาฬิกา” รวมถึง “วงเวียนน้ำพุ” และ “ย่านถนนวัฒนธรรมคนเมืองหรือไชน่าทาวน์” มีความโดดเด่นและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของหาดใหญ่ รวมทั้งจะได้มีการการปรับปรุงถนน เพชรเกษมให้มีความสวยงาม แบบถนนราชดำเนินในกรุงเทพมหานคร ที่ทุกคนสามารถเดินได้อย่างปลอดภัย และเป็นจุดถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกในความเป็นหาดใหญ่

โดยในช่วงแรก จะเริ่มดำเนินการปรับปรุง ตั้งแต่ช่วงหน้าโรงแรมวีแอล ไปถึงวงเวียนน้ำพุ ซึ่งได้ผ่านเวทีการจัดทำประชาคมไปแล้ว ขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการจัดทำรายละเอียดรูปแบบรายการ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจะให้ก่อสร้างตามแบบแปลนที่กำหนด

“ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมือง และจะมีสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คประจำเมืองหาดใหญ่” พล.ต.ท.สาคร กล่า

สำหรับการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รศ.ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ เป็นประธาน ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ไว้หลายประเด็น จึงเป็นที่มาในการจัดทำประชาคมในวันนี้ เพื่อจะได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนา พร้อมขอความเห็นในประเด็นต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย………….

สำหรับการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ก็ได้มีการพัฒนาไปแล้วระดับหนึ่ง รวมทั้งได้มีการสั่งการให้มีการปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกกับบรรดานักท่องเที่ยวที่มาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย

1. การปรับปรุงและเพิ่มเส้นทางภายในสวนสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมภายในสวนสาธารณะ และเป็นการเพิ่มเส้นทางเดินชมภูมิทัศน์

2. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ พระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิม ท้าวมหาพรหม เพื่อความสวยงาม และจัดระเบียบการใช้พื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเ

3. การก่อสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการยกระดับโรงเรียนผู้สูงอายุในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และนำพลังผู้สูงอายุมาเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน

4. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เพื่อเป็นการพัฒนาให้สมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร ชาวไทย และจะเป็นสถานที่สำคัญที่จะใช้ในการจัดงานราชพิธีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

5. การยกระดับให้ศูนย์ชีวาสุข เป็น Wellness Center ของหาดใหญ่ เพื่อเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมปรับปรุงค่ายลูกเสือให้เป็นที่พักของผู้มาใช้บริการศูนย์ชีวาสุข ภายใต้หลักสูตรการล้างพิษตามศาสตร์แพทย์แผนไทยแบบชีวาสุข

6. สร้างตลาดนัดสุขภาพ เพื่อเป็นตลาดที่เน้นจำหน่ายสินค้าที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสุขภาพในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลาดแห่งนี้จะเป็นช่องทางให้ชุมชนนำสินค้าที่ผลิตในชุมชนมาจำหน่ายและเป็นสินค้าที่ต้องมีความสะอาด ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และปลอดสารเคมี นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องสุขภาพให้กับคนทุกกลุ่ม

7. ได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มาวางผังแม่บทการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยจะเป็นการวางแผนการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ในภาพรวม และเชื่อมโยงกับนโยบายของเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นจากการทำประชาคมในวันนี้ เพื่อเทศบาลนครหาดใหญ่

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่จะต้องพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดจากอดีตผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้มีการวางรากฐานไว้อย่างดีแล้ว โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จะยึดถือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบการ” สร้าง สาน เสริม” แต่สิ่งที่เป็นภารกิจสำคัญที่สุดของผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ คือ การสร้างแรงกระตุ้นและความรับผิดชอบให้คนหาดใหญ่ร่วมกันเป็นเจ้าของสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อร่วมสร้างพลังการพัฒนาสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่เป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวหรือคนมาเยือนหาดใหญ่ ต้องเดินทางมาแวะชมและใช้บริการ เป็นหนึ่งในโปรแกรมยอดนิยมของการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความร่มรื่น มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในหาดใหญ่ มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายศรัทธา แต่การที่จะทำให้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาแบบซ้ำๆ จะต้องมีการสร้างสิ่งดึงดูดที่เป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ การวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ภารกิจสำคัญที่สุดของผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ คือ การสร้างแรงกระตุ้นและความรับผิดชอบให้คนหาดใหญ่ร่วมกันเป็นเจ้าของสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อร่วมสร้างพลังการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ภายใต้บทบาทต่างๆ โดยการยึดถือเป้าหมายเดียวกันในการร่วมผลักดันและยกระดับการพัฒนาให้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าคู่เมืองหาดใหญ่ การสร้างระบบกลไกการจัดการพื้นที่ที่มีพลังหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน จะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้การพัฒนาสวนสาธารณะมีความยั่งยืนและต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *