Home » ครูดีสอนดีศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข

ครูดีสอนดีศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด จัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ขึ้น ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในหัวข้อแก่นสาระ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” การขับเสภาบูชาครู การแสดงระบำสี่บท ของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ และกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานเด่น โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดงาน มีหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัด ทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า 900 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *