Home » (สงขลา)-มทภ.4 ประชุมเตรียมการ ประชุม กชภ.ไทย-มาเลเซีย

(สงขลา)-มทภ.4 ประชุมเตรียมการ ประชุม กชภ.ไทย-มาเลเซีย

สำนักข่าวโฟกัส
สงขลา – พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 114 (ฝ่ายไทย)


เวลา 09.00 น. วันนี้ (17 มกราคม 2567) ที่ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 114 (ฝ่ายไทย)


เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของคณะทำงานต่างๆในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำกลับไปพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ


อีกทั้งได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาที่ต้องการแสวงความร่วมมือ และข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อไป โดยมี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4,พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะทำงานทั้ง 4 จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาร่วมประชุม


พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วยทหารและตำรวจระดับสูง ทั้งจากส่วนกลาง และในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดนโดยในทางปฏิบัติ นอกจากจะยึดถือกรอบความร่วมมือดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคจะต้องนำงานมอบ หรือนโยบายที่รับมอบจากคณะกรรมการชายแดนทั่วไป และคณะกรรมการระดับสูงไปพิจารณาให้หน่วยงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติและนำผลการปฏิบัติมารายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ


ซึ่งจากการประชุมครั้งที่ 113 ที่ผ่านมา หน่วยงานความมั่นคงทั้ง 2 ฝ่าย ก็ได้เน้นเรื่องการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนด้วยการเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยคณะทำงานก็ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกทางทะเลสนับสนุนและสร้างความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง สร้างหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียด้วย ส่วนการประชุมในวันนี้ต้องการให้คณะกรรมการทุกท่านได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการปฏิบัติตามงานมอบ


โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 6 คณะ ภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพิจารณานำเสนอประเด็นปัญหา เพื่อนำเข้าสู่การหารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 114 นี้ ทั้งนี้ต้องมีความหลากหลายและแสดงออกถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาอย่างช้านาน”
สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 114 ซึ่งฝ่ายมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จะมีกำหนดจัดขึ้นในห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *