Home » ฟื้นฟูผู้ป่วยทางจิตให้กลับมามีความสุขในสังคม

ฟื้นฟูผู้ป่วยทางจิตให้กลับมามีความสุขในสังคม

อบจ.สงขลา จับมือเครือข่ายสุขภาพจิตสงขลา ฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางทางจิต หนุน “ค่ายล้อมรั้วด้วยรัก” เพื่อเสริมทักษะให้ผู้ป่วยฯ กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม

วันนี้ ( 17 ธ.ค. 2567) ที่ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายล้อมรั้วด้วยรัก” เพื่อเสริม สร้างทักษะในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและชุมชนตามวิถีครอบครัวและชุมชน

โดยมีคณะผู้บริหารอบจ.สงขลา ผู้บริหารโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์สงขลา ผู้บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลพะตง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ จิตอาสาผู้ดูแล และผู้ป่วยจิตเวชเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสงขลา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ ค่ายครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก ในโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยจิตเวช โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและชุมชนตามวิถีครอบครัวและชุมชน

จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน เมื่อเจ็บป่วยทางจิตแล้วจะเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยเอง ทำให้สมรรถภาพเสื่อมถอย เป็นภาระต่อครอบครัวในการดูแล เกิดความรู้สึกเครียด ท้อแท้และส่งผลกระทบต่อชุมชน จนบางครั้งรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตร่วมกัน

ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจึงต้องมีส่วนร่วมกันทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนในการปรับทัศนคติให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมแบบค่ายครอบครัว จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางสังคมโดยตรงให้แก่ผู้ป่วย ญาติและชุมชน เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตัวเอง และครอบครัวได้เมื่อออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวช

ทั้งนี้ โรคทางจิตเวช เป็นความผิดปกติด้านความคิด อารมณ์และพฤติกรรม ผู้ป่วยจะมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงขาดความเข้าใจต่อสภาพความเป็นจริง การปฏิบัติหน้าที่การงานบกพร่อง ความสัมพันธ์ทางสังคมเปลี่ยนไป จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการรักษาพยาบาลยาวนาน ก่อให้เกิดความเสื่อมของความคิด ความรู้สึก อารมณ์และพฤติกรรม
ดังนั้นการรักษาผู้ป่วยจิตเวชไม่ควรเน้นเฉพาะการรักษาด้วยยา แต่ควรจะเน้นถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม การเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และสร้างความรับผิดชอบของชุมชนต่อผู้ป่วย ให้ยอมรับผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และให้โอกาสผู้ป่วยจิตเวชได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งหนึ่ง

โดยการจัดรูปแบบการดูแลแบบค่ายครอบครัว (โฮมเตย์) โดยใช้ตำบลพะตงเป็นแหล่งฟื้นฟูทักษะให้แก่ผู้ป่วยในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าพักอยู่กับครอบครัวจิตอาสาในชุมชน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *