Home » ม.อ. ผนึกรัฐ-เอกชนจัดใหญ่ SITE2024

ม.อ. ผนึกรัฐ-เอกชนจัดใหญ่ SITE2024


ม.อ. ผนึกเครือข่ายวิชาการและภาคธุรกิจ จัดงาน “SITE2024” แสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งใหญ่ ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหาร การเกษตร และ สุขภาพ โชว์สินค้าและบริการล้ำสมัย พร้อม 200 โครงงานจากนักวิจัย เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม คาดผู้ชมงานกว่า 12,000 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ ด้านพลังงาน ดิจิทัลอาหาร การเกษตร และสุขภาพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคม SITE2024 : Southern Innovation and Technology Expo โดยแรง
ผลักดันที่สำคัญจากการสนับสนุนของศิษย์เก่าที่เติบโตก้าวหน้าในภาคธุรกิจชั้นนำทั่วทั้งประเทศไทย


ความสำเร็จดังกล่าวจะบรรลุสมประสงค์ไม่ได้เลย หากขาดการขับเคลื่อนด้วยความเข้มแข็งอย่าง ต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ตอกย้ำว่า ม.อ. มีความเป็นเลิศในการผลิตทรัพยากรบุคคลและเป็นแกนหลักในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในทุกมิติ


งาน SITE2024 จะจัดระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางแบรนด์ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหาร การเกษตร และสุขภาพแบบครบวงจร และเป็นตัวกลางเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับนักลงทุน SMEs และนักวิจัยผ่านการจัดแสดงสินค้าและร่วมงานจับคู่ธุรกิจ
ในงานมีการอัพเดทเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ พร้อมพบปะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเมกะเทรนด์ในอุตสาหกรรม เปิดโลกและขยายโอกาสให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาได้มีความรู้ และเข้าใจด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหาร การเกษตร และสุขภาพล้ำสมัยที่ “มากกว่า” อย่างน่าจดจำ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา


“นับเป็นงานที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคม และจะเป็นจุดนัดพบของผู้ที่อยู่ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว (one-on-one) ซึ่งผู้จัดงานได้ยกทัพ ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน เพื่อให้เกิดการขายสินค้าล่วงหน้าแก่กลุ่มเป้าหมาย อันเป็นศูนย์รวมของธุรกิจที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ก่อให้เกิดการกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง นับเป็นการสร้างมรดกอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ” อธิการบดี ม.อ. กล่าว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ งาน SITE2024 กล่าวว่า การจัดงาน SITE2024 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐ และเอกชน รวมถึงศิษย์เก่าที่มาร่วมกันจัดงานในครั้งนี้
โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาและเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์กว่า 200 ผลงาน อาทิ Gowing Green With PSU คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สีเหลวและสีผงที่ได้จากพืชธรรมชาติผสมดินขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นกายภาพ กล้ามเนื้อหายใจแบบชาญฉลาด และ โดมทะเล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นต้น


มีบริษัทชั้นนำกว่า 50 ราย รวมกว่า 80 บูธ มาจัดแสดงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อาทิ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จำกัด, บริษัท บิทไว้ส์(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซีพีโฟตอน จำกัด, PSU EV,
บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด, บริษัท โอ.ซี.อาร์. จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เป็นต้น และมีกลุ่มนักวิจัยเข้ามาจัดแสดงงานวิจัย และ นวัตกรรมอีกกว่า 100 ราย พร้อมการแสดงผลงานโครงการของนักศึกษาอีกกว่า 50 ราย


“ผู้เข้าร่วมชมงานยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าอาหาร และสินค้าเกษตรที่มาเข้าร่วมงานกว่า 50 ราย โดยคาดว่าในงาน SITE2024 จะมีนักธุรกิจ การค้า การลงทุนประชาชนผู้สนใจและนักศึกษามาร่วมชมงานกว่า 12,000 คน และตัวแทนจากบริษัทต่าง ๆ กว่า 1,000 ราย เข้ามาร่วมชมงานเพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองต่อไปในอนาคต” คณบดี คณะวิศวฯ ม.อ. กล่าว และว่า ในงาน SITE2024 ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญ เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีการประชุมวิชาการ The 10th International Conference on Engineering and Technology (ICET) และการสัมมนาสุดยอดนวัตกรรม จาก Keynote Speaker ระดับแถวหน้าในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และเอกชน รวมถึง มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีนิทรรศการ Showcase ผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และผลงาน โครงการนักศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop และ คอร์สอบรมต่างๆ มากมาย
รวมทั้งยังได้จัดงาน Networking Dinner เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร นักธุรกิจ และนักวิจัย ชมการแสดง Highlight Show และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นของภาคใต้ และยังพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท มาเปิดรับสมัครหาบุคลากรใน SITE Job Fair


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในงาน SITE2024 โดยจะจัดแสดงนวัตกรรมพร้อมใช้เชิงพาณิชย์กว่า 20 ผลงาน บูธผู้ประกอบการเด่น ในโครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ 6 บูธ การให้คำปรึกษาและการบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ขณะที่ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน SITE2024 ว่า ถือเป็นการยกระดับงานแสดงสินค้านวัตกรรมในภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่ง และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเชื่อมั่นว่างานนี้จะสามารถเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าทางด้านนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ และจะเป็นอีกจุดหมายปลายทางของธุรกิจไมซ์ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติในระยะยาวได้
นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นำสมาชิก ใน 14 จังหวัด เข้าร่วมงานนี้ โดยมีความคาดหวังว่า จะเกิดประโยชน์ระหว่างภาครัฐ และ เอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ธนาคาร การท่องเที่ยว และ SME ที่จะได้มีส่วนร่วมกับ ม.อ. ในการ นำนวัตกรรมต่างๆ ไปต่อยอดในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ที่จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ


นายณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้า กล่าวว่า หอการค้าได้นำสมาชิกใน 14 จังหวัด เข้าร่วมงานเพื่อต่อยอดธุรกิจ และเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาการค้าและการลงทุน ผ่านกลไกงาน SITE2024 และใช้พลังของ Business Matching ในการจับคู่ธุรกิจ สร้าง Supply Chain ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ฝ่าได้ทุกความท้าทายทางเศรษฐกิจ และเป็นจุดศูนย์กลางของการพบปะของเหล่านักลงทุนชั้นนำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน นายธรณินทร์ พิชญางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า ในฐานะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความภาคภูมิใจและยินดีที่จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมของเรา รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดงาน SITE2024 ที่ถือได้ว่าเป็นงานทางด้านนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ซึ่งจะช่วยกระจายนวัตกรรมต่างๆ ที่มีไปสู่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *