Home » ข่าว » (สงขลา)-มท.1ลงพื้นที่อ.นาทวี ฟังเสียงประชาชน

(สงขลา)-มท.1ลงพื้นที่อ.นาทวี ฟังเสียงประชาชน

สำนักข่าวโฟกัส-ขอบคุณภาพ-ข่าวกองสารนิเทศ สป.มท.

สงขลา – มท.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่อำเภอนาทวี พร้อมเยี่ยมชมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน เน้นย้ำ กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนจากระดับพื้นที่เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


เวลา 16.00 น. วันนี้ (23 ม.ค. 67) ที่วัดนาทวี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่
โดยได้รับเมตตาจาก พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา นางสาวเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 16 อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมให้การต้อนรับ


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ผมและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง มาพบกับพี่น้องประชาชนที่วัดนาทวี ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง พวกเราเดินทางทำงานกันอย่างไม่รู้วันรู้คืน หลังจากไปที่จังหวัดระนองเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตภาคใต้ เมื่อเสร็จภารกิจจึงได้เดินทางมาที่จังหวัดสงขลา ที่วัดนาทวีแห่งนี้


และในวันพรุ่งนี้ผมและคณะจะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งพระองค์ท่าน เสด็จทรงงานด้านการส่งเสริมหัตถศิลป์หัตถกรรมไทย ด้วยทรงมีพระวินิจฉัยในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของพวกเราคนไทย ด้วยทรงมุ่งมั่นในการทำให้ประชาชนได้รับการพัฒนาแนวคิด ต่อยอดภูมิปัญญาให้เพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของคนมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริสู่การขับเคลื่อนสร้างสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
นายอนุทินฯ กล่าวเน้นย้ำว่า การเดินทางมาวันนี้ สิ่งสำคัญ คือ กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เราแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนที่มีการคุกคาม ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ทำลายชีวิต ข่มเหงเอาเปรียบ ข่มขู่ บางทีผู้ร้ายอาจไม่ใช่เจ้าหนี้อย่างเดียวแต่มาจากคนที่เบี้ยวไม่ยอมจ่าย การข่มขู่จึงเกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ และลูกหนี้หลายคนก็ถูกเอาเปรียบจากการถูกตั้งดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด


“ขอให้นายอำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ถ้าพบเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ใช้มาตรการทางภาษี และมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไป สำหรับในส่วนการข่มขี่ คุกคาม ข่มเหง ต้องเข้มงวดกวดขันไม่ให้เกิดขึ้น เพราะหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายปกครองต้องปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ใครทำร้ายประชาชนต้องถูกกฎหมายลงโทษ เราต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้าให้กับพี่น้องประชาชน” นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม


นอกจากนี้ นายอนุทินฯ ยังได้กล่าวถึงการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ในการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในพื้นที่ เพื่อที่จะทำให้บุคลากรในสังกัดได้รับการดูแลสวัสดิการที่ครอบคลุมตามระเบียบของทางราชการ และที่สำคัญที่สุด คือ พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ พลานามัย ทั้งการป้องกัน และรักษาโรค
พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยกลไกภาคีเครือข่าย ซึ่งในวันนี้คณะสงฆ์ได้อนุญาตให้ใช้วัดนาทวีเป็นสถานที่จัดกิจกรรมซึ่งถือเป็นการแสดงถึงความเมตตาธรรมที่จะช่วยสงเคราะห์ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกำลังสำคัญในการหนุนเสริมให้จังหวัดสงขลาสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำเร็จเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ


ด้านนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้นำนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับบุคลากรฝ่ายปกครอง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดสงขลามีผลการดำเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ
“สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบในจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2567) มีจำนวนประชาชนลงทะเบียน 4,915 ราย เป็นออนไลน์ 4,222 ราย walk-in 693 ราย เจ้าหนี้ 3,894 ราย มูลหนี้ 321,321,925.714 บาท โดยจำแนกประเด็น คือ 1) สาเหตุการเป็นหนี้นอกระบบ เรียงลำดับตามประเด็นปัญหา 1. ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคทั่วไป 4,315 ราย 2. การลงทุนประกอบอาชีพ 3,603 ราย 3. ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร 2,164 ราย 4. การต่อเติมสร้างบ้าน 800 ราย และประเด็นอื่น ๆ 1,133 ราย 2) ด้านความต้องการรับความช่วยเหลือ 1. การหาเงินแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อชำระหนี้นอกระบบ 4,794 ราย 2. การเจรจาประนอมหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 964 ราย 3. การหาอาชีพเสริมให้ 159 ราย และประเด็นอื่น ๆ 139 ราย 3) สรุปผลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ ดำเนินการไกล่เกลี่ย 761 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 397 ราย ยุติเรื่อง 364 ราย รวมไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จ 22,698,223 บาท” รอง ผวจ.สงขลา กล่าว


ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งได้มาจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ และนิทรรศการในบริเวณวัดนาทวี อาทิ ห้องสมุดประชาชน กศน. จังหวัดสงขลา การส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนวัดท่าประดู่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเก่า การส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
การส่งเสริมกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม กองทุนธนาคารขยะตำบลนาหมอสี การจัดหาแหล่งทุนโดยธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นิทรรศการสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี รวมถึงนิทรรศการการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในมิติยาไทย ได้แก่ นิทรรศการการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *