Home » ข่าว » สงขลาถกปัญหาก๊าซเรือนกระจก

สงขลาถกปัญหาก๊าซเรือนกระจก


11 ม.ค. 67 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โดยมี ดร. พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รายงานผลความคืบหน้าของโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


การประชุมครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีการคาดการณ์ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของจังหวัดสงขลา ในช่วงปี 2562 – 2564 ที่ผ่านมา จำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด – 19 และมีแนวโน้มว่าจะกลับมาสูงขึ้นในปีต่อไป
ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแก้ไขสถานการณ์การเกิดก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง โดยได้พิจารณาแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 6 สาขา ทั้งการจัดการน้ำ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อลดจำนวนชุมชนที่ได้รับผล
กระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติ


ทั้งยังเสนอแนวทางเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ การเพิ่มระบบการคมนาคมในรูปแบบรถสาธารณไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจราจรที่ติดขัดได้อีกด้วย
นายมาหะมะพีสกรี วาแม ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ในเรื่องการลดภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากการคมนาคม เพิ่มการจัดการขยะมูลฝอย และให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถลดก๊าซคาร์บอนได้เป็นอย่างมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *