Home » เดือนมิ.ย.67สร้างถนนเชื่อมด่านฯสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกายูฮิตัม

เดือนมิ.ย.67สร้างถนนเชื่อมด่านฯสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกายูฮิตัม

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Expert Working Group: EWG) ร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 3 คาดเดือนมิถุนายน 2567 เริ่มสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย

เวลา 09.30 น.วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
จัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Expert Working Group: EWG) ร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 3 สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย

โดยมีนาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นประธานฝ่ายไทย
และ Ir. Mohd Fairuz bin Muhamad Under Secretary, Highway Planning Division, Ministry of Works เป็นประธานฝ่ายมาเลเซีย
พร้อมด้วยนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแบบก่อสร้างถนนของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากการประชุม EWG ร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประเด็นทางเทคนิคและกรอบการดำเนินงานร่วมกันและสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1.ฝ่ายไทยได้นำเสนอ Final Drawing ซึ่งแก้ไขตามมติการประชุม EWG ร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 ให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งในประเด็นการปรับตำแหน่งศูนย์กลางของถนน มุมองศาของถนน รวมทั้งการจำกัดความเร็วของถนน และฝ่ายมาเลเซีย นำเสนอ Concept Design Drawing ซึ่งจะสามารถจัดส่ง Detailed Drawing ให้ฝ่ายไทยภายในเดือนพฤษภาคม 2567

2.ทั้งสองประเทศจะมีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างร่วมกัน ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 และในวันที่ 22 มีนาคม 2567 รวมถึงจะจัดให้มีการประชุม EWG ร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 4 โดยฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ

3.กำหนดกรอบการดำเนินงานในระยะต่อไป ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในห้วงเดือน มิถุนายน 2567 ซึ่งฝ่ายไทย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และฝ่ายมาเลเซียคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2569

ทั้งนี้การประชุมมีข้อตกลงความร่วมมือในการออกแบบและแผนปฏิบัติการร่วมกันที่จะเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญว่าการพัฒนาจุดเชื่อมต่อบริเวณด่านการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศ

จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีของการพัฒนาเศรษฐกิจและมิตรสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ในระยะต่อไปโดยเร็ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *