Home » ข่าว » ม.อ.จัดวิ่งขอบคุณสู่‘อาคารเย็นศิระ3’กทม.-หาดใหญ่“หาดทิพย์”มอบ10ล้าน

ม.อ.จัดวิ่งขอบคุณสู่‘อาคารเย็นศิระ3’กทม.-หาดใหญ่“หาดทิพย์”มอบ10ล้าน


มูลนิธิโรงพยาบาสงขลานครินทร์ แถลงข่าว “Bangkok-Hatyai : Thank you Run” งานวิ่งเพื่อ ขอบคุณทุกความหวังและกำลังใจทั้งหมดจากผู้ให้ทุกคน ทำให้ได้มาซึ่งอาคารเย็นศิระ 3 โดย “หาดทิพย์” ซึ่งร่วมสนับสนุนมาตั้งแต่อาคารเยฺ็นศิระ 1 มอบเงิน 10 ล้านบาท

16 มกราคม 2567 มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) จัดแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การวิ่ง “Bangkok – Hatyai : Thank you Run” ภายในงานเปิดตัวด้วยวิดีโอ ประมวลภาพกิจกรรม 3 Gether Run 7 วัน 1,039 กิโล สู่ Thank you Run 9 วัน 1,039 กิโล
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ต่อด้วยการเสวนา เปิดตัวกิจกรรม Bangkok – Hatyai : Thank you Run โดย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ รองประธานและประธานฝ่ายดำเนินการประสานงานวิ่งกรุงเทพ – หาดใหญ่ ที่จะกล่าวถึงที่มาของการวิ่ง Bangkok – Hatyai Thank you Run และเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกของนักวิ่ง ร่วมด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง Commander ในประเด็นการเตรียมนักวิ่ง – เส้นทางวิ่ง
จากนั้น ผศ.พญ.สุภาพร  โรยมณี รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ กล่าวถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำควบคู่กับการวิ่งในครั้งนี้


แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพ ที่ใช้ชื่อ “มหกรรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องและคัดกรองมะเร็งปอด” หรือ “มหกรรม คัด(กรอง) ตัดตอน คนคอน ไม่เป็นมะเร็ง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่จะทำการตรวจคัดกรองประชาชนที่เป็นลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และมะเร็งปอดของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 600 ราย เข้ารับการตรวจส่องกล้อง และตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อเป็นการป้องกันและทำให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจวินิจฉัยได้เร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวยังต้องรอคิวในการตรวจอีกระยะหนึ่ง
การร่วมกันตรวจคัดกรองครั้งนี้ จะช่วยลดจำนวนผู้รอคิวการตรวจได้มากขึ้น ทั้งยังบรรยายให้ความรู้ อีกหลายเรื่อง ได้แก่ เรื่อง รู้ไว้ ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่, การคัดกรองมะเร็งลำไส้  การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยกิจกรรม จะมีขึ้นในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
กิจกรรมที่ 2 คือ การมอบหนังสือและอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 3 โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โรงเรียนบ้านทวดทอง อ.เมือง, โรงเรียนวัดทองพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนบ้านสำนักใหม่ อ.ลานสกา โดยในวันดังกล่าวขบวนนักวิ่งจะวิ่งมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีการตั้งแถวต้อนรับนักวิ่ง


โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่ทีมนักวิ่ง และปิดท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตของ ดร.จุมพล(โกไข่) ทองตัน และการแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
ขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ ได้เชิญผู้ให้การสนับสนุน นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ปฏิบัติการเฉพาะกิจ) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอาคารเย็นศิระมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาคารเย็นศิระหลังแรก จนถึงอาคารเย็นศิระ 3 และการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย จนเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่สำคัญของชาวเย็นศิระ


การวิ่ง Bangkok – Hatyai : Thank you Run จะปล่อยตัว ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2567 และวิ่งตามเส้นทางขาล่องใต้ ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ใช้เวลาวิ่ง 9 วัน เป็นระยะทาง 1,039 กิโล
โดยมีนักวิ่งที่เป็นทั้งบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. และประชาชนทั่วไป นำโดย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และดูแลการวิ่งโดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง โดยขบวนวิ่งจะเข้าสู่จังหวัดสงขลาในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์
2567 ซึ่งช่วงเย็น จะจัดกิจกรรม Thank you Run : Fun & Healthy ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนที่จะปิดโครงการในวันรุ่งขึ้น


พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การบรรยายให้ความรู้เรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การกล่าวต้อนรับนักวิ่ง โดย นายสมนึก  พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และการแสดง
มินิคอนเสิร์ตของ แอน ธิติมา ประทุมทิพย์


ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการวิ่ง จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง จากสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในช่วงเช้า และทีมนักวิ่งจะวิ่งเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ เพื่อกลับมาสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิ่งต่อไปยังอาคารเย็นศิระ 3 เพื่อเข้าเส้นชัย
เมื่อทีมวิ่งมาถึง ตัวแทนนักวิ่งจะนำพวงมาลัยไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จากนั้นเป็นการรับ มอบเงิน 10,000,000 บาท จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และรับมอบเงิน 1,000,000 บาท จาก บริษัท
เมด ม.อ. วิสาหกิจ จำกัด ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบ


ต่อจากนั้น จะเป็นพิธีการเปิดอาคารเย็นศิระ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร ทีมนักวิ่ง ผู้แทนของมหาชนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนกับความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 และผู้ร่วมงาน ร่วมกันทำพิธีเปิดอาคารเย็นศิระ 3 และทีมนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องจะขึ้นไปบนอาคารเพื่อเยี่ยมและนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ป่วย บนอาคารเย็นศิระ 3 เป็นอันเสร็จสิ้นงานวิ่ง Bangkok – Hatyai : Thank you Run

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *