Home » ข่าว » สมเด็จพระกนิษฐาฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน“เปิด”การประชุมวิชาการ STT49 ที่ ม.อ.

สมเด็จพระกนิษฐาฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน“เปิด”การประชุมวิชาการ STT49 ที่ ม.อ.


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดการประชุมวิชาการ STT49 บูรณาการ ความรู้สู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ยั่งยืน

23 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49
The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ในหัวข้อ “SDGs FOR THE BENEFIT OF MANKIND” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาคม มหาวิทยาลัย และสถาบันเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Dr.Moungi G. Bawendi นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2023 และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ ทั้งจากในและ
ต่างประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ 13 สาขาวิชา การนำเสนอผลงานใน Symposia รวมถึงการประชุมประจำปีขององค์กร สมาคม สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้จำนวนเกือบ 300 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน เป็นการประชุมทางวิชาการที่มีนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขาจากหลายประเทศ ตลอดจน เป็นเวทีการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ ได้พระราชทานโล่รางวัล 25 ราย ประกอบด้วย Professor Dr.Moungi G. Bawendi (ศาสตราจารย์ ดร.โมนกี บาเวนดี) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2023 นักวิทยาศาสตร์อาวุโส 1 ราย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1 ราย นักเทคโนโลยีดีเด่น 1 ราย นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 3 ราย และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2 ราย ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 6 ราย และ นักเรียนชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2565 จำนวน 8 ราย


ต่อมา เป็นการปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Dr.Moungi G. Bawendi (ศาสตราจารย์ ดร.โมนกี บาเวนดี) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2023 จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ Bawendi ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “Quantum Dots: Discovery and Synthesis” และการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 ในหัวข้อ Discovery and development of lead compounds from Thai fungal resources in drug discovery
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่มีต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงผลของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทางควอนตัม โดยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพของบริษัท เอเชี่ยนไลฟ์ จำกัด โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และผลงานของผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *