Home » (สงขลา)-เปิดคำสั่งนายอำเภอแต่งตั้งคณะทำงานฯ แก้ปัญหาน้ำเสีย-กลิ่นฟาร์มหมูนาหม่อม

(สงขลา)-เปิดคำสั่งนายอำเภอแต่งตั้งคณะทำงานฯ แก้ปัญหาน้ำเสีย-กลิ่นฟาร์มหมูนาหม่อม


สำนักข่าวโฟกัส
สมชาย สามารถ
สงขลา – เปิดคำสั่งนายอำเภอนาหม่อมแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากบริษัทเหลี่ยงเฮงหลี่ (1989) จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 หลังจากดร.ไพบูลย์ นวลนิล ผู้ได้รับผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ร้องเรียนผ่าน “สงขลาโฟกัส”


จากกรณี ดร.ไพบูลย์ นวลนิล ผู้ได้รับผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงสุกร หมู่ 7 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ร้องเรียนผ่าน “สงขลาโฟกัส” ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เมื่อนายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอนาหม่อม มีคำสั่งอำเภอนาหม่อมที่ 154/2566 ปี 2566 ที่ผ่านมา เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากบริษัทเหลี่ยงเฮงหลี่ (1989) จำกัด ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาหม่อมได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นางสาวภัทรานิษฐ์ ใจเสมอ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีเสียงเครื่องจักรจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรของบริษัทเหลี่ยงเฮงหลี(1989) จำกัด ส่งเสียงดังตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ของทุกวัน เมื่อก่อนมีแต่กลิ่นขี้หมูหลังปี พ.ศ.2565 มีเสียงดังร่วมและเสียงดังมากจนหูอื้อและทำให้เครียด นั้น


วันที่ 23 สิงหาคม 2565 อำเภอนาหม่อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาจากความเดือดร้อนดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม
โดยมีนายปราโมช นิติธรรมชติ ปลัดอำเภอ(จนพ.ปค.ชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร้อง และนายศุภกร ถาวรวัฒนการ ผู้จัดการบริษัทเหลี่ยงเฮงหลี(1989) จำกัด เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข ของทุกภาคส่วน
โดยประธานได้หมอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย อำเภอนาหม่อม จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากบริษัทเหลี่ยงเฮงหลี (1989) จำกัด
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ คณะทำงานประกอบด้วย 1. ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าคณะทำงาน 2. ปลัดอำเภอ ประจำตำบลทุ่งขมิ้น คณะทำงาน 3. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาหม่อม คณะทำงาน
4.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น คณะทำงาน 5.ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น คณะทำงาน 6.นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น คณะทำงาน 7.กำนันตำบลทุ่งขมิ้น คณะทำงาน 8. ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 7 ตำบลทุ่งขมิ้น คณะทำงาน
9. ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 4 ตำบลทุ่งขมิ้น คณะทำงาน 10.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน 11.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม 12.ผอ.รพ.สต.ทุ่งขมิ้น คณะทำงาน 13. ผู้ประกอบการบริษัทเหลี่ยงเฮงหลี่ (1989) จำกัด คณะทำงาน 14.ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม คณะทำงานและเลขานุการ


15. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น คณะทำงานและเลขานุการ 16.สาธารณสุขอำเภอนาหม่อม คณะทำงานและเลขานุการ 17.ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม คณะทำงานและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ 1.บูรณาการ แก้ไขปัญหา ของทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจ ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ให้อำเภอทราบ 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายกฤชฌัทท พลรัตน์ นายอำเภอนาหม่อม
//////////////////////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *