Home » ๕๘ปีศิษย์เก่า‘หาดใหญ่ ส.ข.๓’“ต้นทาง”โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๕๘ปีศิษย์เก่า‘หาดใหญ่ ส.ข.๓’“ต้นทาง”โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,322 วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนามนุษย์เริ่มจากวัยเด็ก ตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะ จนถึงระดับอุดมศึกษา
ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาให้เข้าไปเรียนรู้ ทั้งของรัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เลือกเรียนตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละคน และเมื่อจบหลักสูตรก็ออกมาสู่โลกของอาชีพ ทำในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นลูกจ้าง พนักงาน จนเติบโตก้าวหน้าเป็นผู้บริหาร หรือประกอบอาชีพอิสระ ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามครรลองของชีวิตที่เลือกได้ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็ตาม ถือว่าทุกคนได้เรียนรู้และต่อสู้กับชีวิตเป็นประสบการณ์ที่จะต้องจดจำตลอดไป


เมื่อถึงเวลาระยะหนึ่ง หลายคนได้มีเวลาย้อนอดีต รำลึกถึงวันเวลาและเรื่องราวที่ผ่าน ๆ มาตั้งแต่เด็กจนมาถึงวัยผู้ใหญ่ มีครอบครัว มีอาชีพ มีธุรกิจ มีบำเหน็จบำนาญ ไว้เลี้ยงชีพตามอัตภาพในวัยชชรา ณ โอกาสนี้ จึงขอนำเสนอเรื่องราวของคณะบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้รวมตัวกันก่อตั้ง “ชมรมศิษย์เก่า” ของสถาบันที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาเมื่อ 58 ปีก่อน โรงเรียนหาดใหญ่ (ส.ข.๓) ถือเป็นโรงเรียนระดับมัธยมประจำอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีเฉพาะ “นักเรียนชาย” เท่านั้นที่ได้ศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงมัธยมปีที่ ๓ ขณะที่อีกโรงเรียนมีเฉพาะนักเรียนหญิงคือ โรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา (ส.ข.๔) นี่คือเรื่องราวของการศึกษาในอดีต!
จนปี พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการรวมทั้ง ๒ โรงเรียนดังกล่าวเข้าด้วยกัน เป็น โรงเรียนแบบประสมเพียงแห่งเดียว ภายใต้ชื่อ โรงเรียนหาดใหญ่ (ส.ข.๓) มีนักเรียนทั้งชายและหญิงมาเรียนร่วมกัน


ตั้งแต่บัดนั้นมา แบ่งเป็นห้องเรียนจำนวน ๗ ห้อง และเมื่อจบการศึกษาตั้งแต่ ม.ศ.๑ จนถึง ม.ศ.๓ นักเรียนกลุ่มนี้จึงถือเป็นรุ่นแรก ของสถาบันแห่งนี้ มีกว่า ๒๐๐ คน ที่จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อวันเวลาผ่านไป มีนักเรียนมากขึ้นทางราชการจึงได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา และชื่อสถาบันใหม่ กลายมาเป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.๑) ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการพบปะพูดคุยกินอาหาร ในกลุ่มเพื่อน ๆ ทีเคยเรียนร่วมกันในโรงเรียนหาดใหญ่ มี คุณธิดา วงษ์ไชยคุณากร กับ คุณนิธินาฎ
บุญทิพย์ เป็นผู้ประสานงาน และได้จัดงานสังสรรค์ รุ่น ส.ข.๓/๒๕๑๑ เป็นครั้งแรก ในปีนี้ โดย คุณสิริกาญจน์ สุวรรณรัตน์ เป็นประธาน
คนแรก มีเพื่อน ๆ มาร่วมงานกว่า 50 คน หลังจากนั้น ก็มีการจัดงานสังสรรค์รุ่นต่อ ๆ กันมา ตามความสะดวก และเหมาะสม
กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีระเบียบข้อตกลงชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่ฯ ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีหัวใจหลักๆ ที่จะใช้ในการบริหารชมรมฯ ดังนี้ ๑. วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมฯ, ๒. คุณสมบัติของสมาชิกชมรมฯ, ๓. การสรรหาคณะกรรมการชมรมฯ, ๔. รายได้และการใช้จ่ายของชมรมฯ และ ๕. การสิ้นสุดของสมาชิกชมรมฯ


ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคือ การมาพบปะกันปีละ 1 ครั้ง ผ่านการจัดงานสังสรรค์รุ่น โดยปี ๒๕๖๗ นับเป็นครั้งที่ ๒๐ จะมีการจัดสรรงบประมาณเป็นสวัสดิการให้สมาชิก ทั้งการเยี่ยมไข้ กรณีป่วย หรือกรณีเสียชีวิต ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ขันอาสา และเสียสละ รับหน้าที่ “ประธานรุ่น” ตามลำดับ ดังนี้ ๑. คุณสิริกาญจน์ สุวรรณรัตนฺ, ๒. คุณจำนง มหิตพงษ์, ๓. พ.ท.วีระ จันทร์จุฬา, ๔. คุณสหัส อินสุวรรณโณ, ๕. คุณวิชญารัตน์ พรหมจรรย์ และ ๖. คุณภูมิศักดิ์ อิ่มมณีรัตน์


จากความเป็นมาครั้งแรกที่พบกันในสถาบันแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จนถึงบัดนี้ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเวลาร่วม ๕๘ ปีแล้ว มีเพื่อนร่วมรุ่นในเวลานั้น ๒๐๐ กว่าคน บัดนี้ด้วยกาลเวลาที่ผ่านพ้นไป ได้มีการสำรวจและลงทะเบียนสมาชิกปัจจุบัน มี ๑๑๕ คน
คุณภูมิศักดิ์ อิ่มมณีรัตน์ เล่าว่า ครั้งแรกที่พวกเรานัดพบเจอกัน ตอนนั้นทุก ๆ ก็อายุมากกว่า ๕๐ ปีแล้ว หลาย ๆ คนก็มีความพร้อม จึงชวนกันมา ร่วมกลุ่มเพื่อที่จะได้พบเจอกัน และได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ คนอื่นๆ รวมถึงอยากให้ทุกคนมาพบเจอกัน
นอกจากนั้น ก็แบ่งบันช่วยเหลือสังคมตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น น้ำท่วมชายแดนใต้ หรือกิจกรรมสังคม
อื่นๆ ที่มีเพื่อน ๆ เป็นแกนนำ “ผมมาเป็นประธานคนที่หก เราหมุนเวียนกันทำหน้าที่ เพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่ยังไม่มีความพร้อม อยากให้พวกเขามาร่วมกับพวกเราด้วย” คุณภูมิศักดิ์ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *