Home » ข่าว » แม่บ้านรวมกลุ่มทำขนมขาย!“บ้านทุ่งโพธิ์”ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง

แม่บ้านรวมกลุ่มทำขนมขาย!“บ้านทุ่งโพธิ์”ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,322 วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
ชาวบ้านอ.นาหม่อม ตั้งกลุ่ม ทำขนมขายเป็นรายได้เสริม หลังเสร็จจากกรีดยาง ทั้งสร้างความสามัคคีในชุมชน ต้นแบบหมู่บ้านยังยืนที่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา มีกลุ่ม “ขนมบ้านทุ่งโพธิ์” ซึ่งเป็นการรวมตัว กันของแม่บ้านชาวสวนยาง มาช่วยกันทำขนมขาย อาทิ กระหรี่ปั๊บ ขนมหัวล้าน ขนมผูกรัก ฯลฯ ส่งขาย ที่ร้านค้า รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่จัดประชุมสัมมนา สร้างรายได้เสริมให้สมาชิกเดือนละ 3 – 4 พันบาท โดยการรวมกลุ่มของชาวบ้านดังกล่าวได้รับ การสนับสนุนจากจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เสริมหลังว่างเว้นจากการกรีดยางพาราแล้ว ยังเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความรักความสามัคคีในชุมชนด้วย


นางนิตย์ ประสมพงศ์ ประธานกลุ่มขนมบ้านทุ่งโพธิ์ กล่าวว่า กลุ่มขนมบ้านทุ่งโพธิ์ ก่อตั้งขึ้นมากว่า 4 ปี โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ และสอนวิธีการทำขนม จากจังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีแม่บ้านเกษตรกรชาวสวนยางในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มกว่า 30 คน ซึ่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาช่วยทำขนม เฉลี่ยมีรายได้คนละ 3 – 4 พันบาทต่อเดือน ซึ่งถึงแม้จะไม่มากนัก แต่ก็สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และไม่ต้องไปหาทำงานรับจ้างต่างถิ่น
“ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ 08-9976-6433 หรือเพจเฟสบุ๊ก นิตย์ ประสมพงศ์”โดยกลุ่มขนมบ้านทุ่งโพธิ์ ยังได้พัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค จนได้รับการยอมรับจากลูกค้า
 โดย “บ้านทุ่งโพธิ์” เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากรกว่า 1,500 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่ และมีอาชีพทำสวนผลไม้ กรีดยางและคนในหมู่บ้านมีความสามัคคี เป็นต้นแบบหมู่บ้านยังยืน ตามแนวทางของ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ต้องการ กระตุ้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทำให้ทุกหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


นายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอนาหม่อม กล่าวว่า ได้น้อมนำแนวพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เสริมสร้างแนวทางการพึ่งพาตนเองของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านเครื่องนุ่งห่ม การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้พัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
โดยนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มีกำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านยั่งยืน และร่วมประชุมผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน ในวัน 19 กุมภาพันธ์ นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *