Home » (สงขลา)-“นายกชาย”ขอผวจ. ชะลอรื้อโพงพางสงขลา

(สงขลา)-“นายกชาย”ขอผวจ. ชะลอรื้อโพงพางสงขลา

สำนักข่าวโฟกัส
สงขลา – นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ชะลอรื้อโพงพาง จนกว่าทุกฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกัน หลังประมงจังหวัดติดประกาศให้รื้อถอนภายใน 15 วัน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ ทำหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


ตามคำสั่งสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ที่ 16/2567 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างลงในที่จับสัตว์น้ำโดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น
บัดนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ข้าพเจ้า นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์


ได้ลงพื้นที่หารือกับผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน (โพงพาง) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีมีคำสั่งรื้อถอนโพงพางในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ซึ่งผลการหารือมีความเห็นว่า ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียกับการรื้อถอนโพงพาง ควรต้องปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกัน โดยให้ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
และมอบหมายให้กระผมเป็นคนกลางในการเจรจาหาทางออก และอาจใช้เวลาพอสมควร กระผมจึงมีความเห็นว่าเห็นควรชะลอการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (โพงพาง) ออกไปพลางก่อน จนกว่าทุกฝ่ายจะ ได้ข้อสรุปร่วมกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายเดชอิศม์ ขาวทอง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 5


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *