Home » ผู้ว่าฯนำมทท.สงขลาเยี่ยมเด็กวัดเขาแก้ว

ผู้ว่าฯนำมทท.สงขลาเยี่ยมเด็กวัดเขาแก้ว

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,323


ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะมทท.สงขลา เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว ชืนชมการทำงาน-แนะนำส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ


13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา
เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว ตามภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ


โดยมี นายชรินทร์ เวชโอสถ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) นายวชรภัส จิรานุกรม รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นางวนิดา ศรีสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรครู ร่วมให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวพบปะกับคณะครูและนักเรียน ว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้งในมิติการบริหารจัดการกระบวนการดูแลและการบริหารจัดกา ประสบการณ์การเรียนรู้ และเล่น อย่างมีสมดุล ตลอดจนได้รับรู้รับทราบถึงศักยภาพของเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้
ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจที่สามารถดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชุมชนในอนาคต โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดูแลเด็ก มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะหลอมรวมให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง ความผาสุก และความมั่นคงในมิติต่างๆ และบ่มเพาะให้ลูกหลานของหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนได้


และในโอกาสนี้ นางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ได้แจกกระเป๋าของขวัญแก่น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สมุดภาพระบายสี ดินสอ เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ได้สนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสถิติของผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลา ตามรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่กลุ่มเด็กอายุ 5 – 9 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *