Home » ม.อ.หนุนพันธกิจชุมชนจันทร์วิโรจน์สำรวจคนไทยตกหล่น-ไร้สิทธิริมทางรถไฟ

ม.อ.หนุนพันธกิจชุมชนจันทร์วิโรจน์สำรวจคนไทยตกหล่น-ไร้สิทธิริมทางรถไฟ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ได้ขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจภาคใต้ ทำให้เกิดแกนนำชุมชนที่สามารถสร้างสรรค์ริเริ่มงานพันธกิจสังคมด้วยตนเองได้

โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แกนนำชุมชนจันทร์วิโรจน์ ตำบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดยคุณสุภาภรณ์ แสงจันทร์ ประธานชุมชน และคณะ เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ผศ. ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม และ อ.ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อหารือถึงแนวทางขับเคลื่อนงานพันธกิจชุมชน ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นหรือคนไทยไร้สิทธิและผลักดันสู่บุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เป็นความทุกข์ของคนในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถึงที่สุด

คุณสุภาภรณ์ แสงจันทร์ ประธานชุมชนจันทร์วิโรจน์ กล่าวถึงสถานการณ์คนไทยตกหล่นหรือคนไทยไร้สิทธิในชุมชนริมทางรถไฟในพื้นที่จันทร์วิโรจน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตนได้รับการร้องเรียนขอให้ช่วยแก้ไขมาตั้งแต่เริ่มมารับตำแหน่งประธานชุมชน ซึ่งตนได้ดำเนินการหาวิธีการช่วยเหลือหลากหลายวิธี แต่ยังไม่ได้เกิดผลสำเร็จ แต่เมื่อได้มีโอกาสมาเรียนรู้ผ่านการทำงานพัฒนาร่วมกับทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งงานพันธกิจสังคมของทีมสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม งานอาสาสมัคร ของศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. และนักวิจัยจากคณะหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ตนจึงเห็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาช่วยเหลือคนในชุมชนประกอบกับได้รู้จักเครือข่ายหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่เป็นกลไกทางสังคมมาร่วมสนับสนุนหนุนเสริมให้งานพันธกิจของชุมชนมีทิศทางมากขึ้น สามารถพาเคส เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิได้ แต่ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ชุมชนอยู่ระหว่างเรียนรู้หาวิธีและเทคนิคการทำงานที่นำสู่ความสำเร็จได้

ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกชุมชน จำนวน 3 รายที่มาแจ้งขอรับการช่วยเหลือ แต่คิดว่าถ้าสำรวจอย่างเป็นระบบคาดว่าจะมีคนไทยตกหล่นหรือคนไทยไร้สิทธิอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์รอรับการกำหนดสถานะบุคคลที่ถูกต้อง ทำให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิพลเมือง ซึ่งปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิพลเมืองนี้ ทำให้คนไทยไร้สิทธิและครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือขอความอนุเคราะห์ค่ารักษาจากสถานพยาบาล หลายรายเลือกที่จะไม่เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด

ด้าน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวถึงงานพัฒนาแก้ไขผลักดันคนไทยตกหล่นหรือคนไทยไร้สิทธิสู่บุคคลที่มีสัญชาติไทย เป็นสถานการณ์ที่มีกระบวนการที่ซับซ้อน จำเป็นต้องได้รับการหนุนเสริมจากหลายองคาพยพในสังคม

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันวิชาการในพื้นที่จะเป็นแรงหนุนอีกแรงให้แก่ชุมชนโดยจะนำกระบวนการวิจัยและพันธกิจสังคมและความเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็นทุนในการร่วมพันธกิจของชุมชนในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *