Home » สลากกินแบ่งรัฐบาลหนุนรพ.ม.อ.ขยายพื้นที่บริการรองรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ

สลากกินแบ่งรัฐบาลหนุนรพ.ม.อ.ขยายพื้นที่บริการรองรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ


หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,323

สลากกินแบ่งรัฐบาล หนุน รพ.ม.อ. ขยายพื้นที่บริการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล และการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ร่วมลงนามกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในโครงการขยายพื้นที่บริการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล และการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล จำนวน 604,190,000 บาท และใช้งบประมาณเงินรายได้สมทบ จำนวน 857,050,000 บาท โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
โครงการขยายพื้นที่บริการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล และการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่แบบเบ็ดเสร็จที่เข้มแข็ง ได้แก่ การเจาะเลือด ห้องตรวจ และหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ เพิ่มศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และหอผู้ป่วยเฉพาะทาง ให้รองรับการรักษาโรคยากได้มากขึ้น ขยายพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ห้องผ่าตัด และหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต เช่น กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท เป็นต้น ตลอดจนแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้มีทางหนีไฟสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


อาคารดังกล่าวจะให้บริการผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยมีพื้นที่คัดกรองผู้ป่วยได้ถึงวันละ 60 – 70 คน พร้อมกัน เพิ่มหอผู้ป่วย จำนวน 320 เตียง ได้แก่ หออภิบาลผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่ (ICU) จำนวน 36 เตียง, หออภิบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (ICU Isolate) จำนวน 22 เตียง, หอผู้ป่วยทั่วไป 3 หอผู้ป่วย จำนวน 108 เตียง, หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 5 หอผู้ป่วย จำนวน 76 เตียง, หอผู้ป่วยพิเศษ 6 หอผู้ป่วย จำนวน 78 เตียง


นอกจากนี้ ยังมีห้องผ่าตัดและรักษาโรคทางหลอดเลือด รวม 4 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ประมาณ 1,000 – 1,200 รายต่อวัน จาก 61 ห้องตรวจ
ตลอดจนมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 10 ศูนย์ อาทิ ศูนย์รักษาระบบโรคทางเดินหายใจ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ศูนย์รักษาโรคระบบประสาท ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง ศูนย์ตรวจการนอน (sleep lab) ศูนย์เวชศาสตร์จีโนม ศูนย์ palliative care เป็นต้น


โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการได้ต้นปี 2567 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี และเปิดบริการประชาชนได้ประมาณปี 2570
สำหรับสลากการกุศลของโครงการจะออกจำหน่ายจำนวน 4 งวดติดต่อกัน งวดแรกจะจำหน่ายในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ออกรางวัลงวดแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2567
โดยสลากการกุศลจะจำหน่ายแบบกระดาษเท่านั้น ซึ่งจะมีภาพโครงการขยายพื้นที่บริการฯ รพ. ม.อ.อยู่บนสลาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมซื้อสลากการกุศลดังกล่าว เพื่อร่วมเป็นเจ้าของอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วยกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *