Home » ‘อบจ.สงขลา’มอบบ้านให้ผู้พิการในอำเภอสิงหนคร

‘อบจ.สงขลา’มอบบ้านให้ผู้พิการในอำเภอสิงหนคร

อบจ.สงขลา (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สงขลา) ร่วมกับ เทศบาลเมืองสิงหนคร ปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการ เพื่อช่วยให้ผู้พิการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ในการใช้ชีวิต อบจ.สงขลาเผย 6 ปีช่วยเหลือได้ 265 ย้ำให้ความสำคัญและทำอย่างต่อเนื่อง

18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสิงหนคร ร่วมกันลงพื้นที่ในโครงการ “บ้านสร้างสุขชุมชน”


ซึ่งเป็นการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้เหมาะสมกับความพิการ ช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติยิ่งขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาระของผู้ดูแล และสังคม
โดยในวันนี้ได้มีการมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ 3 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านของนายบาย หนูสวัสดิ์ อายุ 80 ปี พิการด้านการเดิน โดยบ้านหลังดังกล่าวได้ปรับปรุงทางเดินและห้องน้ำเพื่อให้ “ลุงบาย” ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น
และบ้านหลังที่ 2 เลขที่ 211/2 หมู่ 6 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านของ นางเสาะ โกโสยกานนท์ อายุ 84 ปี เป็นผู้พิการด้านสมอง โดยมีการปรับปูกระเบื้องบริเวณทางเดิน พร้อมกับทำราวจับ และปรับปรุงห้องน้ำใหม่เพื่อให้ “นางเสาะ” มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของ อบจ. อปท. สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมเพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายกอบจ.สงขลา กล่าวอีกว่า มีกลุ่มเป้าหมายคนพิการ ผู้สูงอาย ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง เช่น เข้าห้องน้ำ อาบน้ำ รับประทานอาหาร การสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม จึงเป็นการช่วยให้สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบกิจวัตรประจำวันได้ดียิ่งขึ้น  โดยตั้งเป้าคนพิการ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจะต้องได้รับการดูแลทุกราย
ทั้งนี้อบจ.สงขลา ได้ดำเนินโครงการ“บ้านสร้างสุขชุมชน” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 มีการสำรวจข้อมูลผู้ขอรับการช่วยเหลือ ครอบคลุมทุกพื้นที่และให้การช่วยเหลือ โดยไม่จำกัดหลังคาเรือน ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯกำหนด มีการวางกรอบงบประมาณ ในการสนับสนุนงบประมาณ หลังคาเรือนละ 20,000 บาท 40,000 บาทและ 60,000 บาท ตามสภาพปัญหา และการปรับปรุงสภาพเพื่อความเหมาะสม เฉพาะรายบุคคลและเป็นไปตาม ข้อกำหนดของกองทุนฯ
ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจำนวน 265 ครัวเรือน วงงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,916,112.53 บาท รายละเอียดดังนี้
1) ปี2561 จำนวน 57 หลังคาเรือน งบประมาณที่สนับสนุน 1,650,134.57 บาท
2) ปี 2562 ทำต่อเนื่องของปี 2561
3) ปี2563 จำนวน 48 หลังคาเรือน งบประมาณที่สนับสนุน 1,827,649.58 บาท
4 ) ปี2564 จำนวน 106 หลังคาเรือน งบประมาณที่สนับสนุน 4,236,042.26 บาท
5) ปี2565 จำนวน 54 หลังคาเรือน งบประมาณที่สนับสนุน 2,202,286.12 บาท
และในปี 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง ไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการออกแบบและปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถดำเนินการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทุนในการดำเนินงาน
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการพัฒนาโดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสอดคล้องกับนโยบาย อบจ.สงขลา“รวมพลัง ร่วมสร้างสุข”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *