Home » ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม“ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา”รุ่น2

ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม“ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา”รุ่น2

ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโต๊ะครู สถาบันปอเนาะ 5 จชต. “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” รุ่นที่ 2 ระบุผู้บริหารปอเนาะมีบทบาทสำคัญพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนใต้

1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์ แม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้โอวาท และกล่าวปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู และผู้ช่วยโต๊ะครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา) รุ่นที่ 2 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2567 โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษณ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” , นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด , บาบอโต๊ะครู ทั้ง 5 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) สมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ โรงเเรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี กล่าวว่า สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู และผู้ช่วยโต๊ะครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา) รุ่นที่ 2 โต๊ะครู ผู้มีบทบาทสำคัญของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ถือเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คำนึงอย่างยิ่ง ถึงความสำคัญของ ในการเป็นคนร่วมพัฒนาพื้นที่ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนา เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรื่องให้เกิดขึ้นใน จชต. ข้าราชการไม่สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้เท่ากับโต๊ะครู และสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนเคารพและศรัทธา จึงต้องการยกฐานะโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูให้สูงขึ้น มีบทบาทในการพัฒนาทั้งเยาวชนในสถาบันปอเนาะ และพัฒนาประชาชนในละแวก เนื่องจากผู้ที่เข้าใจพื้นที่และบริบทสังคม จชต. มากที่สุดคือ โต๊ะครู เพราะเยาวชนในพื้นที่ต้องเข้าเรียนในสถาบันฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อลูกหลานของเราให้มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

สำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาแล้ว 1 รุ่น โดยมีสถาบันศึกษาปอเนาะเข้าร่วม จำนวน 20 แห่ง เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสตูล โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมในรุ่นที่ 2 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำพลังศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันศึกษาปอเนาะ มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัด จำนวน 20 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 60 คน ประกอบด้วย โต๊ะครูหรือบาบอ มามาหรือผู้ช่วยโต๊ะครู แยกเป็นจังหวัดปัตตานี 9 แห่ง ยะลา 4 แห่ง นราธิวาส 4 แห่ง สงขลา 2 แห่ง จังหวัดสตูล 1 แห่ง นายกสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ คณะกรรมการสมาคมสถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การระดมความคิดเห็น นอกจากนี้ ยังได้มี การนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งชันโรง บ้านเกาะแลหนัง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ศาสนบำบัด ณ สถาบันศึกษาปอเนาะญาลันนันบารู บ้านเกาะแลหนัง อำเภอ เทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *