Home » ข่าว » (สงขลา)-เปิดสนง.เลขาธิการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33 “มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ”มอบ1แสน

(สงขลา)-เปิดสนง.เลขาธิการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33 “มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ”มอบ1แสน


สำนักข่าวโฟกัส
สงขลา-ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดสำนักงานเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ มอบ 1 แสนบาททุนประเดิมค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ลุ้น 5 ชนิดกีฬา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ปันจักสีลัด บิลเลียด จักรยาน นายกอบจ.สงขลาปรับโฉมสนามกีฬาติณสูลานนท์โชว์ศักยภาพเจ้าภาพ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


เป็นประธานเปิดป้ายสำนักงานเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และคิกออฟการประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอภิชาต สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ร่วมด้วยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา, นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา
นายนราเดช คำทัปน์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง, นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 4, นางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา


โดยจังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 3 จังหวัดเจ้าภาพร่วม ประกอบ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันทำพิธีเปิดสำนักงานเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี พ.ศ.2568 ด้วยความอนุเคราะห์ของสนามกีฬาติณสูลานนท์ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ซึ่งตามที่คณะกรรมการเตรียมความพร้อมได้รายงานวัตถุประสงค์ การจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์ร่วมในการรองรับและเตรียมความพร้อมในฐานะที่จังหวัดสงขลาเราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน การดำเนินงานของการพัฒนาของจังหวัด
และเป็นการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และที่สำคัญได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2568 ก็หวังว่าสำนักงานเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์


จะเป็นสถานที่ ๆ ต่อไปนี้พวกเราจะได้มาติดต่อประสานงาน มาร่วมกันทำกิจกรรมนอกเหนือจากเวทีการประชุมที่ได้นำเรียนมาตั้งแต่ต้น
ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งที่ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลัก ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน ห้าง ร้าน บริษัทต่าง ๆ แล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี
ในการที่จะต้อนรับแขกผู้มาเยือน ทั้งนักกีฬา ทั้งครอบครัว รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา และที่สำคัญพวกเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่จะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัดสงขลาร่วมกัน
นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภารกิจหลัก ของสำนักงานเลขาธิการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 คือประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ
การสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายที่จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้ามายังสำนักงานเลขาธิการการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ


สำหรับชนิดกีฬาที่จังหวัดสงขลาคาดหวังในการเป็นเจ้าจัดการแข่งขัน อย่างแรก็คือกีฬาฟุตบอล ซึ่งเราพูดมาทุกเวทีตั้งแต่แถลงข่าว ที่ประชุม เราคาดหวังฟุตบอล 1 สาย แต่ 1 สายนั้นนั้นมีประเทศไทยด้วยหรือเปล่าเราไม่ทราบ
แล้วก็เซปักตะกร้อ ปันจักสีลัด ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วในพื้นที่ บิลเลียด และจักรยาน แต่ทั้งหมดก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะได้ตามที่เราคาดหวัง สำหรับการเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ของจังหวัดสงขลา นั้น สำหรับจังหวัดสงขลามีการตื่นตัวมาก และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้ง 33 ซึ่งได้มีการประชุมไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากเปิดสำนักงานเลขาธิการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) แล้ว
จะมีการขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานราชการติดป้ายพร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ และการขับเคลื่อนของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 19 ฝ่าย กับ 1 สำนัก “ตอนนี้ท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เป็นทุนประเดิมตั้งต้นสำหรับการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33”
นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ซึ่งทางจังหวัดสงขลามีความคาดหวังชนิดกีฬาฟุตบอลนั้น ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการเปลี่ยนเก้าอี้จำนวน 25,000 ที่นั่ง


“เราจะใช้เวลา 3 ปี นับจากปีงบประมาณปี 2566 ซึ่งทำการเปลี่ยนไปแล้วจำนวน 10,000 ที่นั่ง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10,000 ที่นั่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่” และในปีงบประมาณปี 2568 ก็จะทำการเปลี่ยนอีกจำนวน 5,000 ที่นั่ง ซึ่งการปรับปรุงหลักจะอยู่ที่การเปลี่ยนเก้าอี้เนื่องจากระยะเวลายาวนานมาก ตากแดด ตากฝน เนื่องจากอยู่ชายทะเล ทำให้มีการชำรุดไปตามกาลเวลา จากสภาพอากาศ จากสภาพการใช้งานมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนทั้งหมด 25,000 ที่นั่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2568
“การดำเนินการจะแล้วเสร็จก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่จะมีการแข่งขันกันในเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 อย่างแน่นอน ไม่มีปัญหาแน่นอน” นอกจากการเปลี่ยนเก้าอี้ทั้งหมดแล้ว ยังมีการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องพักนักกีฬา ห้องพักกรรมการ ห้องพักวีไอพี ห้องพยาบาล ระบบแสง สี เสียง ทั้งหมดรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของสนามด้วย
และหากจังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาจักรยานด้วย ก็จะทำการปรับปรุงผิวจราจรสำหรับเส้นทางแข่งขันกีฬาจักรยาน แต่ตอนนี้ต้องรอความชัดเจนเสียก่อนว่าจะมีชนิดกีฬาอะไรบ้างที่จะมีการแข่งขันที่จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *