Home » 3ประโยชน์สู่ความยั่งยืน!“เฟาซี”ศิษย์เก่าม.อ.-ผู้บริหารไอที CP

3ประโยชน์สู่ความยั่งยืน!“เฟาซี”ศิษย์เก่าม.อ.-ผู้บริหารไอที CP


คอลัมน์ “PSU Ta;k Alumni” ฉบับนี้ คุยกับศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี 2566 “เฟาซี” จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ รุ่น 10 สู่ รุ่น 1 รหัส 34 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของโครงการขยายการศึกษา ม.อ. ตรัง ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้บริหารระดับสูงด้าน IT บริษัทในเครือ CP และร่วมก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ม.อ. วิทยาเขตตรัง
“ผมเกิดที่มักกะห์ ซาอุดิอาระเบีย ในขณะที่พ่อไปเรียนหนังสือ ซึ่งดั้งเดิมอยู่ที่ บ้านกะลาพอ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และได้กลับมาเมืองไทยสัก 5 ขวบ”


นายมาฮะมะเฟาซี มะโซ๊ะ รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ -ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ชีพีเอฟ ไอทีเช็นเตอร์ จำกัด ในเครือ CP ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ รหัส 29 และศิษย์เก่า รุ่น 1 รหัส ปี 2534 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการขยายการศึกษา ม.อ. จังหวัดตรัง (ม.อ.วิทยาเขตตรัง)
ศิษย์เก่าดึเด่น ม.อ. ปี 2566 ด้านสร้างคุณประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม กล่าวผ่านคอลัมน์ “PSU Alumni Talk” โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ตอนหนึ่งว่า ….
ในฐานะมุสลิม เรามีโลก 2 ใบ คือ โลกปัจจุบัน (ดุนยา) และ โลกหน้า (หลังความตาย/อาคีเราะห์) ดังนั้น ความสำเร็จที่แท้จริงคือ การสามารถเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในโลกหน้า ความสำเร็จจึงมีนิยามเฉพาะ จึงคิดว่าความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นกับผลลัพธ์ ไม่ได้ขึ้นกับการบรรลุเป้าหมาย และไม่ใช่ตอนจบของงานด้วยการบรรลุ KPI เท่านั้น แต่ขึ้นกับ การเนี๊ยต หรือตั้งปณิธาน การตั้งใจในการทำงานชิ้นนั้นๆ ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว เพราะในความเป็นจริง มีปัจจัยมากมายในโลกนี้ ที่กระทบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เราจึงมอบหมายความสำเร็จนั้นต่อพระเจ้า เมื่อเข้าใจปรัชญานี้แล้ว เป้าหมายของชีวิต จึงไม่ใช่ที่หนึ่ง แต่อยู่ที่กระบวนการคิด การพยายามทำงานนั้นๆ ให้ดีที่สุด “The goal not to be the best but trying to do your best”


เฟาซี เล่าว่า ยึดปฎิบัติตนตามพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทั้งหมดมีความสอดคล้องอย่างยิ่ง จึงปวารณาตัวเอง ทำงานกับหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อสังคมรอบข้าง เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ๆ มาสานต่อเป้าหมาย ของบริษัท เช่น การสร้างผู้นำจากคนท้องถิ่นขึ้นมา
รับผิดชอบ เช่น IT Country Manager ในระดับ Assistant Vice President ใน มาเลเซีย และตุรเกีย ล้วนแต่คนที่เราสร้างขึ้น “นั่นคือความภาคภูมิใจ นอกจากบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงานแล้ว คือการสร้างคนขึ้นมา”
ส่วนเป้าหมายทางสังคม คือทำงานกับกลุ่มเล็กๆ เพื่อสร้างโอกาสแก่เด็กๆ ให้มีการศึกษา และมีงานทำ เพื่อเป็นมือบนของสังคมต่อไป

#ศิษย์เก่าดีเด่นม.อ.
#เชิดชูช่อศรีตรัง
#สงขลานครินทร์
#ลูกพระบิดา
#สมาคมศิษย์เก่าม.อ.
#ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งฯ
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#สืบปณิธาน
#พระราชบิดา
#มอบโล่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *