Home » สุพิศ พิทักษ์ธรรมจากเด็กบ้านนอก มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ!

สุพิศ พิทักษ์ธรรมจากเด็กบ้านนอก มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ!

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี 2566 ด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน กล่าวกับ “ภาคใต้โฟกัส” ในข่าวปก ชื่นชมเชิดชู67ช่อศรีตรับ สืบปณิธาน “พระราชบิดา” ว่า ….

เข้าเรียนที่ม.อ. ระดับปริญญาโท รัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โดยตั้งใจอย่างมากที่จะศึกษาต่อที่นี่ เพราะเชื่อมั่นมาตรฐานด้านการศึกษาว่า ดีที่สุดในระดับภูมิภาค
ตนเรียนการบริหารรัฐกิจ ผู้ที่จะสำเร็จต้องนำความรู้ ความคิด และจิตใจมาใช้ เช่น นักปกครองที่ดี?ต้องมีองค์ประกอบด้านความคิด จิตใจที่แน่วแน่ เข้าใจความเป็นมนุษย์ที่พื้นฐานชีวิตมีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งเราจะคาดหวังให้เป็นเหมือนกันไม่ได้ เราทำได้แต่คาดหวังตัวของเราเองให้ทำเต็มความสามารถให้สำเร็จ

“มหาวิทยาลัยปลูกฝังสิ่งนี้ จัดระบบความคิดของผม เติมเต็มชีวิต จนผมประสบความสำเร็จในวันนี้”​

เริ่มจากการคิดให้มุ่งผลสำฤทธิ์ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยความสำเร็จมีอะไรบ้าง กระบวนการอย่างไร ผลสำฤทธิ์คืออะไร ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ใคร ซึ่งความสำเร็จของคนหนึ่งประกอบด้วย หลายปัจจัย ที่สำคัญ คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ การมีจิตใจที่แน่วแน่ การมีวิธีคิดที่ดี การรู้จักการให้ และที่สำคัญคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ทำในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งนี้จะเป็นวัคซีนป้องกันตัวเราในการดำรงตนในสังคมอย่างมีความปลอดภัย

“จากเด็กบ้านนอกที่ไม่ได้ร่ำเรียนในเมืองหลวงไม่มีเส้นสายใด ๆ ผมต้องใช้ความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างมาก จนมีความสำเร็จในวันนี้”

#ศิษย์เก่าดีเด่นม.อ.
#เชิดชูช่อศรีตรัง
#สงขลานครินทร์
#ลูกพระบิดา
#สมาคมศิษย์เก่าม.อ.
#ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งฯ
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#สืบปณิธาน
#พระราชบิดา
#มอบโล่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *