Home » “คุณค่าสงขลานครินทร์ 67” ร่วมรำลึกวันสถาปนา เชิดชูผู้สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

“คุณค่าสงขลานครินทร์ 67” ร่วมรำลึกวันสถาปนา เชิดชูผู้สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อแสดงถึงคุณค่า และแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสร้างคุณค่า สร้างความหมายให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในการพัฒนาภาคใต้และของประเทศ
มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการจัดงานวันคุณค่าฯ อย่างเปี่ยมล้น โดยทีมงานที่เข้มแข็ง และด้วยปณิธานอันแรงกล้า มีจิตอาสา สร้างประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของชาวสงขลานครินทร์ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขให้สมเป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่า และมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ เพื่อที่จะได้ทำให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในภาคใต้ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การเสริมสร้างความรู้ การสร้างเครือข่าย องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้าน รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวว่า งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ เป็นงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมสำคัญนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรจากหลายส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำวิดีทัศน์คุณค่าสงขลานครินทร์ การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมในงาน เพื่อให้เป็นงานที่แสดงถึงความมีคุณค่า และคุณประโยชน์ของบุคลากรชาวสงขลานครินทร์ทุกฝ่าย ซึ่งนอกจากจะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว ยังมีการปาฐกถาพิเศษจาก ท่านชวน หลีกภัย ในหัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์” การร้องเพลงโดยนักศึกษา ชมวีดิทัศน์ชุด “คุณค่าสงขลานครินทร์” และกิจกรรม PSU TALK โดยศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วิมล หอมยิ่ง เจ้าของกิจการไร่พันดาว และคุณจิตต์สุภา ฉิน พิธีกรรายการเกี่ยวกับ Technolog
สำหรับปีนี้มีการมอบรางวัล จำนวน 11 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น 3. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 4. รางวัลบุคลากรดีเด่น 5. รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 6. รางวัลนักศึกษาดีเด่น 7. รางวัล The Blue Jacket 8. รางวัล Research & Innovation Award for Mankind 2024 9. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 5 อันดับแรก ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากฐานข้อมูล Scopus 10. รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow 11. รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *