Home » ข่าว » แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำปฏิบัติงานต้องรอบคอบทำพื้นที่ให้ปลอดภัย

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำปฏิบัติงานต้องรอบคอบทำพื้นที่ให้ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเน้นย้ำนโยบายและข้อสั่งการสำคัญในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้า ทหาร ตำรวจ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน
โดยในที่ประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัย การควบคุมพื้นที่ การขับเคลื่อนงานด้านมวลชนและการส่งเสริมอัตลักษณ์ งานสังคมพหุวัฒนธรรม งานสานใจสู่สันติ และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามกรอบการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ รับทราบแนวทางและนโยบายนำไปปรับใช้และปฏิบัติเพื่อรองรับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามความมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพล และเจ้าหน้าที่
ถึงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย บูรณาการร่วมกับกำลังท้องถิ่นในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างทั่วถึง เฝ้าระวังพื้นที่ล่อแหลม พื้นที่เขตเศรษฐกิจ และสั่งการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยห้วงเดือนรอมฎอน โดยเฉพาะด่านตรวจความมั่นคงทั้ง 23 ด่านปรับให้เป็นด่านอำนวยความสะดวกสนับสนุนในการประกอบศาสนกิจแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไป-มา เพื่อให้เดือนรอมฎอน
เป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากเหตุรุนแรง ยาเสพติด และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ทั้งเข้มงวดมาตรการการดูแลแนวชายแดน ตลอดจนการตรวจเส้นทางถนน โดยเฉพาะจุดล่อแหลม เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย และลดความสูญเสียให้มากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *