Home » ข่าว » องคมนตรีลงเยี่ยมให้กำลังใจจนท. ติดตามแก้ปัญหาเหตุความไม่สงบจชต.

องคมนตรีลงเยี่ยมให้กำลังใจจนท. ติดตามแก้ปัญหาเหตุความไม่สงบจชต.

องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชน รวมทั้งติดตามการแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

15 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย จุดแรกได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4914 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 บ้านมะนังซีโปร์ (บ้านย่อย บ้านจะแนะ) ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และเชิญสิ่งของพระราชทาน 70 ชุด มอบให้แก่เจ้าหน้าที่และ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ ทำให้ ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง นายทหารฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เสียชีวิต และสิบเอก อภิสิทธิ์ หมัดสกุล พลขับได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะเข้าสนับสนุนเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วยิงซ้ำชาวบ้านหาของป่า ที่บริเวณบ้านไอร์มือเซ หมู่ที่ 9 ต.จะแนะ อ.จะแนะ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 จากนั้น เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทาน รวม 50 ชุด มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบลบ้านไอร์แยง อ.ศรีสาคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยมี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านความมั่นคง, พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, นายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

ต่อมาเวลา 09.30 น. องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ ชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทาน 50 ชุด มอบให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายลอบขว้างระเบิดชนิดไปป์บอมบ์ เข้าใส่ฐานปฏิบัติการทหารพรานร้อยที่ 3009 และคนร้ายได้ใช้อาวุธปืน ยิงเข้าใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565

เวลา 10.20 น. องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา, แนวโน้มสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอดจน รับฟังสรุปความคืบหน้าคดีสำคัญจากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหารือและสรุปแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์, พลโทศานติ ศกุนตนาค, พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

จากนั้น เวลา 13.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางต่อไปยัง โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ และติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเปิดการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 13 ด้วยการเพิ่มจำนวนนักเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลา จาก 12 อำเภอ เป็น 16 อำเภอ ในการพิจารณารับศิษย์เข้ารับการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คิดเป็นร้อยละ 70 และพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลเอก สมพล ปานกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

เวลา 15.00 น. องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังจุดตรวจกองร้อยทหารพรานที่ 4201 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 บ้านโต๊ะตีเต ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน 50 ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายลอบขว้างปาระเบิดไปป์บอมบ์ ใส่จุดตรวจบ้านโต๊ะตีเต บริเวณถนนทางหลวงสาย 42 ปัตตานี-ยะลา ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงจึงงา

ในการนี้ องคมนตรี ได้นำพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทโดยตลอด ความว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอด ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนครอบครัว และพี่น้องประชาชน โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ กำลังพลทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานซึ่งกันและกันในทุก ๆ ภารกิจ ทั้งงานด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา หรือ แม้กระทั่งการเตรียมการรับแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัตินั้น เจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบคอบ มีสติ มีเหตุและผล ไม่ประมาท ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง เพื่อลดการสูญเสีย และให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด”​ เป็นความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ อย่างหาที่สุดมิได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *