Home » เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมไทย!สงขลาร่วมสัมมนายกระดับสู่มรดกโลก

เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมไทย!สงขลาร่วมสัมมนายกระดับสู่มรดกโลก

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสปีที่ 26 ฉบับที่ 1,327 วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2567

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทน ร่วมสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา “เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก” เชิญผู้​แทน 7 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม นำเรื่องราวร่วมแลกเปลี่ยน​เตรียมพร้อมเดินหน้ายกระดับสู่มรดกของโลก
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะกรรมมาธิการศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก” โดยมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางเที่ยบจุฑา ขาวขำ ประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ในการสัมมนาครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดที่ได้เห็นความสำคัญของการผลักดันให้ประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของการเพิ่มแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น


ซึ่งในปัจจุบันนี้แหล่งมรดกโลกของประเทศไทยนั้นมีเพียงแค่ 7 แหล่งคือ 1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง มรดกโลกธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2534 2.เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2543 3.นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2534
4.แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2535 5.พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2548 6. พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ได้ขึ้นทะเบียนปี 2546 และ 7.เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวาราวดีที่เกี่ยวข้อง มรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ได้ขึ้นทะเบียนปี 2566
จากการที่ได้นำแหล่งมรดกโลกของไทยมาเรียงลำดับทั้ง 7 แหล่ง ทำให้ได้เห็นว่าในบางปีเราได้รับประประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกถึง 3 แหล่งก็เคยมี เช่น ในปี 2534 และบางช่วงเวลาประเทศไทยก็ไม่ได้เพิ่มมรดกโลกห่างกันเป็นสิบ ๆ ปี


การประชุมในครั้งนี้ทางผู้จัดจึงได้เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องราวของเมืองมรดกโลก ทั้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และผู้ที่ร่วมสนับสนุน ร่วมบรรยาย ร่วมแนะนำ อาทิ นายบวรเวท รุ่งรุจี นายกสมาคมอิโคโมสไทย อดีตอธิบดีกรมศิลปากร มาบรรยายในหัวข้อ “กว่าจะเป็นมรดกโลก” นายวสุ โปษยะนันทน์ ศาสตราจารย์นคร ภูวโรดม นายสิทธิชัย พูดดี มาร่วมเสวนาหัวข้อ เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก ถอดบทเรียนกรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และบรรยายเรื่องพิเศษเรื่อง “กระบวนการและขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม”​ โดยนายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร
โดยได้เชิญแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของยู่เนสโกแล้ว และกำลังจะส่งขอขึ้นบัญชีเบื้องต้นมาร่วมแบ่งกลุ่มสัมมนากันในครั้งนี้ เป็นจำนวน 7 แหล่ง ได้แก่ 1.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานี 2.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.แหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่ 4.แหล่งพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 5.แหล่งสงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา 6.แหล่งพระราชวังจันทร์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก และ 7.แหล่งพระธาตุภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร
ซึ่งทั้ง 7 ที่ถือเป็นแหล่งสำคัญที่ทางผู้แทนของทุกแหล่งจะต้องนำเรื่องราวที่ได้ร่วมสัมมนากันในครั้งนี้ ได้กลับไปเตรียมเรื่องราวเตรียมแหล่งให้พร้อมในการที่จะเดินหน้าไปให้ให้ประเทศไทยที่มีร่องรอยที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในทุกพื้นที่อย่างมากมายที่จะยกระดับให้ได้เป็นมรดกของมนุษย์ชาติ มรดกของโลกให้ได้เป็นความภูมิใจ


โดยเฉพาะสงขลาของเรานั้น ถ้าได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ไม่เพียงแต่ทำแหล่งโบราณทางประวัติศาสตร์ของเราจะได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองให้ยั่งยืนไปสู่ชนรุ่นต่อไปเท่านั้น แต่จะเป็นการเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวของเส้นทางมรดกโลกของแหลมมลายู ให้ผู้คนที่มาท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้เคลื่อนต่อเข้ามายังสงขลาประเทศไทย ให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ได้มีรายได้จากการท่องเที่ยว ที่จะนำมาเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทยโดยรวม ที่จะถือเป็นการคุ้มค่าประเทศไทยที่จะลงทุนสนับสนุนให้สงขลาได้เดินหน้าเป็นเมืองมรดกโลกให้สำเร็จกันในเร็ววัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *