Home » ข่าว » ศูนย์เรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต!“รองผู้ว่าฯสงขลา”​หนุนขับเคลื่อน​กิจกรรม​

ศูนย์เรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต!“รองผู้ว่าฯสงขลา”​หนุนขับเคลื่อน​กิจกรรม​

​หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนไต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,328 วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2567


21 มีนาคม 2567 ที่ แปลงโคก หนอง นา วัดดีหลวง ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โดยมี นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอสทิงพระ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการในระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ จำนวน 16 อำเภอ และกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วม


ทั้งนี้​ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จังหวัดสงขลา มีพื้นที่เป้าหมายศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา จำนวน 276 แปลง จัดระดับการพัฒนา เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ A ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ 13 แห่ง ระดับ B ส่งเสริมสู่ต้นแบบ 126 แห่ง และระดับ C ปรับตัวสู่การพัฒนา 137 แห่ง


ปัจจุบันมีคณะทำงานเครือข่าย โคก หนอง นา ในแต่ละระดับ ประกอบด้วย ระดับอำเภอ ระดับโซน และระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา ร่วมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” การดำเนินโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”


ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย “โคก หนอง นา เพื่อการปฏิบัติธรม” โดยพระครูธรรมธรกิจจา กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดดีหลวง , การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ใจ) ระหว่างส่วนราชการและเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา จังหวัดสงขลา , การวิเคราะห์จัดทำแผน เสนอโครงการเด่นระดับโซน และการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้
นอหจากนั้น ยังร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 3 ฐาน ดังนี้ 1. ฐานธนาคารเมล็ดพันธุ์ 2. ฐาน Eco print กระเป๋าพิมพ์ลายธรรมชาติ และ 3. ฐานการขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *