Home » ข่าว » “เอ็มโอจีฯ”เปิดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรปิโตรเลียมน้ำกระจาย

“เอ็มโอจีฯ”เปิดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรปิโตรเลียมน้ำกระจาย

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. บริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด จัดพิธีเปิด ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปิโตรเลียม น้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา อย่างเป็นทางการ โดยมี คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม คุณพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม คุณวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คุณดารัล บริจเฮ้าส์ มอริลสัน ผู้ก่อตั้งบริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด พลเรือตรี สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่๒ สงขลา พลตำรวจโท เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย อดีตผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คุณสุดใจ บุญครอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วม

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม กล่าวว่า ตามที่สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม(TPTI)ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยมีศูนย์ฝึกอบรม 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานและฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 และอีก 3 แห่ง คือศูนย์ฝึกอบรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรมบางปู จ.สมุทรปราการ และศูนย์ฝึกอบรมสิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นศูยน์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี

ที่ผ่านมา การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสิงหนคร ซึ่งบริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตฝึกอบรมจากสถาบันฯได้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันฯจึงได้มอบหมายให้บริษัท MOG ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมน้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมืองสงขลา เพื่อรองรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล ได้อย่างเพียงพอ ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุดใจ บุญครอง กล่าวถึงความหลากหลายของหลักสูตร ว่าศูนย์ฝึกอบรมในปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมของเรา มีหลักสูตรฝึกอบรม 136 หลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่มที่ 1 หลักสูตร ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม หรือ TPTI จำนวน 83 หลักสูตร ซึ่งแบ่งเป็น หลักสูตร์ฝึกอบรมมาตรฐานขั้นต่ำ ด้านความปลอดภัย 16 หลักสูตร และหลักสูตรฝึกอบรมค้านความปลอดภัยอื่น 67 หลักสูตร

กลุ่มที่ 2 เป็นหลักสูตร ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของ Offshore Petroleum Industry Training Organization หรือ OPITO มี37 หลักสูตร กลุ่มที่ 3 เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมี 8 หลักสูตร และกลุ่มที่ 4 เป็นหลักสูตรภายใต้การกำกับดูแลของ Liberian Registry มี 12 หลักสูตร

“จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมหลากหลายรองรับต่อความต้องการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ตามภารกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจาก TPTI และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐด้านความมั่นคงทางด้านพลังงาน” คุณสุดใจ กล่าว

ด้าน คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเปิดศูนย์ฝึกอบรมในครั้งนี้ ว่ามีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมน้ำกระจายแห่งนี้ และจะสามารถให้บริการด้านการฝึกอบรม และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการอบรมอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนประสานความร่วมมือในระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในการบริหารและจัดการด้านพัฒนากำลังคนในกิจการปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้กับบุคลากรในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *