Home » ข่าว » “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” กองทัพภาคที่4 ร่วมกับปชช.สืบสานวิถีไทย

“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” กองทัพภาคที่4 ร่วมกับปชช.สืบสานวิถีไทย

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6” พี่น้องไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำนาตามวีถีถิ่นไทย
4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6“ เพื่อส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวอีกครั้ง เพราะข้าวคืออาหารหลักที่คนไทยนิยมบริโภค และอาชีพทำนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านาน ทั้งนี้ภายในงานบูธจัดแสดงนิเทศการของดีจากชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที่มาจัดแสดง รวมทั้งมีการแสดงจากน้องๆ นักเรียนในพื้นที่มาร่วมสร้างสีสันบนเวทีมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะร่วมกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในผืนนารักษ์ที่มีประชาชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิม พร้อมด้วยส่วนราชการร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความสุข โดยมี พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดนาทวี,รองเลขาธิการ ศอ.บต., นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายอำเภอนาทวี, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ,รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถิ่น นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กิจกรรมเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ปีที่ 6” ตามที่ท่านพระอาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาร่วมกับอำเภอนาทวี ได้ริเริ่มจัดทำโครงการสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์”โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการทำนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยนำพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ได้ร่วมกันพลิกฟื้น นาข้าวที่ถูกทิ้งร้างมากกว่า 15 ปีให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้งเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของบรรพชนรุ่นก่อนให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อไป นับว่าเป็นสิ่ง  ที่ดีและที่สำคัญคือได้สร้างการมีส่วนร่วมความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือร่วมใจกันดำนา และในวันนี้เรามาร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นรวงข้าวที่เหลืองอร่ามทั่วท้องทุ่งนา โดยผลผลิตนี้คือผลจากความสามัคคีของประชาชนทุกคนที่พร้อมใจกันมาร่วมในกิจกรรมนี้

 สำหรับ โครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” ริเริ่มขึ้นโดยพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดนาทวี ที่ตั้งใจอยากให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จึงร่วมกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมมาช่วยกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากว่า 15 ปี กับเนื้อที่ 12 ไร่ ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง และใช้กิจกรรมนี้เป็นศูนย์รวมของประชาชนให้มีความรักความสามัคคีระหว่างกัน อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยกิจกรรมนี้ได้เริ้มตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 ที่ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการชักชวนประชาชน เกษตรกร และส่วนราชการ มาร่วมกันพลิกฟื้นนาร้างให้กลายเป็นผืนนาที่เต็มไปด้วยรวงข้าวและกลับมามีชีวิตชีวารวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรและประชาชน ให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *