Home » แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานเปิดงาน นาทวีโมเดล พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6

แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานเปิดงาน นาทวีโมเดล พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6

วันที่ 4 เมษายน 2567 พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยววิถีพอเพียง นาทวีโมเดล พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6 โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี กล่าวสัมโมทนียกถา

สำหรับวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีพอเพียง นาทวีโมเดล พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์นั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวได้อีกครั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” และ “ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (sustainable village)

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา สมาชิกสภาจังหวัด นายอำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรม พิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงวงดนตรีสดของวงลูกคลัก และการแสดงของนักเรียน ต่อมาได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว เยี่ยมชมนิทรรศการของวิสาหกิจชุมชน/ผลิตภัณฑ์การเกษตร/ผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มสตรีอำเภอนาทวี ณ ศูนย์การเรียนรู้อาจารย์ภัตร อริโย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *