Home » ‘วชช.สงขลา’บูรณาการ3หน่วยงานฝึกทักษะอาชีพทหารก่อนปลดประจำการ

‘วชช.สงขลา’บูรณาการ3หน่วยงานฝึกทักษะอาชีพทหารก่อนปลดประจำการ

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,329 วันที่ 1 – 7 เมษายน 2567

วิทยาลัยชุมชนสงขลา จับมือ 3 หน่วยงาน ร่วมฝึกทักษะอาชีพแก่ทหารก่อนปลดประจำการ มุ่งสร้างอาชีพได้เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา สร้างรายได้สู่ตนเองและครอบครัว

25 มีนาคม 2567 งานบริการวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย ดร.เด่นศักดิ์ หอมหวล


หัวหน้างานบริการวิชาการ อ.ชด นิตศิริ ประธานหลักสูตรอนุปริญญา สาขาเทคโนโลสารสนเทศ อ.เอมอร เอี่ยมอักษร รับผิดชอบงานฝึกอบรม และนายรังสฤษ ล่าหับ รับผิดชอบงานประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร พร้อมด้วย พันตรี ณรงค์ศักดิ์
จักรน้อย นายทหารยุทธการและการข่าว และ จ่าสิบตรี ทินรัตน์ สายสุวรรณ นายสิบยุทธการ กองพัน
เสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 และตัวแทนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ประกอบด้วย นายจำนงค์ อรัญดร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และ นายบัญชา หาญณรงค์ ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมประชุมวางแผนโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกำลังพลก่อนปลดประจำการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา


ดร.เด่นศักดิ์ กล่าวว่าวิทยาลัยชุมชสงขลาจัดทำโครงการโดยบูรณาการความร่วมมือ 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยชุมชนสงขลา กองทหารราบที่ 15 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ฝึกอบรมอาชีพ ให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ และทหารบางส่วนที่ยังประจำการอยู่ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งพลทหารได้นำเอาทักษะประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเมื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาจากความสนใจของเขา สำหรับ​หลักสูตรที่จัดทำขึ้นเกิดจากความต้องการของเขา ทั้งข้าราชการทหารที่ยังประจำการจะได้นำไปใช้ในหน่วยงาน และที่จะปลดประจำการนำไปพัฒนาอาชีพในอนาคต โดยร่วมกัน 3 หน่วยงานทั้งการจัดฝึกอบรม ทั้งด้านวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม และสถานที่ฝึกอบรมกำหนดวันจัดอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยมีพลทหารก่อนปลดประจำการและนายสิบตรีทหาร ประจำค่ายลพบุรีราเมศวร์ อำเภอเทพา


จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน ประกอบด้วย หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาสแบบติดผนัง จำนวน 30 ชั่วโมง 20 คน และหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง 20 คน
นอกจากนั้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และยังเป็นการขยายผลการฝึกในกองพลทหารราบที่ 15
ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้จะได้รับวุฒิบัตรซึ่งออกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาและวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นใบการันตีด้วย


ดร.เด่นศักดิ์ กล่าวอีกว่าที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกำลังพลอย่างต่อเนื่อง และพยายามพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายอาชีพมากขึ้น โดยได้ทำ MOU กับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมประชาชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างตัดผม ฯลฯ
ในการทำงานเรามองว่าทหาร คือ ประชาชนคนหนึ่งเมื่อเขาปลดประจำการ แต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน เมื่อผ่านการอบรมแล้วก็จะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้หรือต่อยอดการทำงานได้ หรือแม้แต่การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งวิทยากรที่ให้การอบรมเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถตักตวงความรู้ตลอดทั้ง 5 วันของการอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *