Home » รองผู้ว่าฯสงขลาร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

รองผู้ว่าฯสงขลาร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,329 วันที่ 1 – 7 เมษายน 2567

24 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 น. ที่ มัสยิดสุลต่านสุลัยมานชาห์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการละศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสิงหนคร นายศักดิ์กรียา บิลแสงละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต พินธุ์สุวรรณ อิหม่ามมัสยิดสุลต่านสุสัยมาน ชาห์ และนายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสงขลา เข้าร่วม
ซึ่งในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม การถือศีลอด เดือนรอมฎอนเป็นการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามที่มีความสำคัญต่อชาวมุสลิมทั่วโลก และเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงหัวใจที่ใกล้ชิดกับองค์พระอัลเลาะห์

อีกทั้ง วาระแห่งเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์ประทานให้ เพื่อยึดเป็นหลักในการดำรงชีวิต ชำระขัดเกลาร่างกายและจิตใจ ยึดมั่นในการทำความดีการให้อภัยซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อันนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี ความสงบสุข และสังคมแห่งสันติภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *