Home » ข่าว » อบจ.สงขลาปล่อยสัตว์น้ำกว่า3ล.ตัวตลอดเมษาคนสงขลาร่วมเฉลิมพระเกียรติ

อบจ.สงขลาปล่อยสัตว์น้ำกว่า3ล.ตัวตลอดเมษาคนสงขลาร่วมเฉลิมพระเกียรติ

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,330 วันที่ 8 – 21 เมษายน 2567

อบจ.สงขลาจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมกับจัดกิจกรรมทั้งเดือนมงคล ปล่อยสัตว์น้ำกว่า 3 ล้านตัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน จัดกิจกรรม ถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเปิดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา


โดยมี พระครูวิรัตธรรมโชติ ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถวายราชสดุดี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และประเทศชาติ พระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถอยู่ในดวงใจของ พสกนิกรชาวไทยเสมอมาพระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเสมอมา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการเกษตรที่พระราชทานให้แก่ราษฎร นำมาเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน


ต่อจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ และบุคลากร พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานและประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ร่วมถวายสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์
ภายในกิจกรรม มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ -สามเณร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้


ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลัง เกิดความรัก หวงแหน และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป


นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นอกจากการถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพแล้ว อบจ.สงขลายังมีโครงการพิเศษปล่อยสัตว์น้ำในคลอง ทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย จำนวน 3,705,000 ตัว เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านอาชีพประมง
โดยในโอกาสพิเศษเดือนเมษายนนี้ซึ่งมีวาระสำคัญคือการเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทั้งโอกาสเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย และเนื่องในวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน 2567 โดยอบจ.สงขลาร่วมกับหน่วยงานในกรมประมงจัดกิจกรรมพิเศษนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและเป็นการรณรงค์ให้ชาวประมงมีจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพประมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *