Home » ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ

ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,330 วันที่ 8 – 21 เมษายน 2567

ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ : เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2567 ขอเชิญทุกท่านร่วมปล่อยสัตว์น้ำ สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและประมงพื้นบ้านถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนเมษายน ดังนี้


วันที่ 1 เมษายน ต.ชุมพล อ.สทิงพระ (ปล่อยลูกปูม้า)
วันที่ 2 เมษายน ต.ชิงโค อ.สิงหนคร (ปลากระบอกดำและปูทะเล)
วันที่ 8 เมษายน ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา (กุ้งแชบ๊วย)
วันที่ 10 เมษายน ต.คลองรี อ.สทิงพระ (กุ้งก้ามกราม)
วันที่ 22 เมษายน คลองอาทิตย์ ต.รำแดง อ.สิงหนคร(กุ้งก้ามกราม)
วันที่ 30 เมษายน คลองภูมี อ.รัตภูมิ(กุ้งก้ามกราม)


โดยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานกรมประมง เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *