Home » สุขที่ให้เพื่อรอยยิ้มที่สดใส!ทันตฯม.อ.เปิดตัวเพลงสื่อนำสร้างโอกาส

สุขที่ให้เพื่อรอยยิ้มที่สดใส!ทันตฯม.อ.เปิดตัวเพลงสื่อนำสร้างโอกาส

สุขที่ให้เพื่อรอยยิ้มที่สดใส! ทันตฯม.อ.เปิดตัวเพลงสื่อนำสร้างโอกาส คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดตัวเพลง “รอยยิ้ม
ของเรา” ร้องโดย “ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ” หวังเป็นสื่อนำ สร้างรอยยิ้มที่สดใสให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

4 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ โดย กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวเพลง “รอยยิ้มของเรา Smile of Love” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าฯ ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ทพ.นพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งร่วมให้การรักษาดูแลผู้ป่วย

ปากแหว่งเพดานโหว่ นางสาวมินท์ แตรตุลาการ (ผู้ประพันธ์เพลง) ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ CONFERENCE HALL ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เพลงรอยยิ้มของเรา Smile of Love ร้องโดย

“ปุ๊” อัญชลี จงคดีกิจ ศิลปินระดับประเทศ ประพันธ์เพลงโดย นางสาวมินท์ แตรตุลาการ เพื่อให้เพลงได้บอกเล่าเรื่องราวรอยยิ้มของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมที่ได้รับการดูแลรักษาโดยทีมทันตแพทย์และแพทย์ เป็นรอยยิ้ม

จากทั้งผู้ให้และผู้รับ

ซึ่งกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าฯ

ได้ให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรใบหน้าประดิษฐ์ การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น 

ภายในงานยังมีกิจกรรม MEET & GREET พี่ปุ๊

อัญชลี จงคดีกิจ ในเพลงด้วยความคิดถึง เพลงมีเธอ เพลงรอยยิ้มของเรา (ร้องสด พี่ปุ๊ Featuring กับน้องอิบรอฮิม ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) และปิดท้ายกับ

เพลงหนึ่งเดียวคนนี้ รวมทั้งกิจกรรมสอยดาวเติมยิ้ม

อิ่มบุญ ลุ้นโชค รับของรางวัลมากมาย บูธขายสินค้า นิทรรศการกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ฯลฯ

นายสมพร ใช้บางยาง กล่าวว่า เราเห็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเติบโต ทำให้มีปัญหาในการพูดไม่ชัดส่งผลในการเข้าสังคมหรือเข้าโรงเรียนหลายคนได้ทำการรักษาบางส่วน แต่บางคนอาจจะยังไม่ได้ทำ เมื่อโตขึ้นอาจจะมีปัญหาในการทำงานทำให้เราริเริ่มทำการรักษาผ่าตัด จัดฟัน

“ผมเองอยากให้กำลังใจกับผู้ป่วยทุก ๆ คนเราทุ่มเทในการรักษาในเรื่องงบประมาณการสนับสนุนทุกภาคส่วน เมื่อตั้งกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้มาก็ทำให้สามารถทำการรักษาได้ครบถ้วนทำให้ผู้ที่ได้รับการรักษาได้รับความช่วยเหลือ”​ นายสมพร กล่าว

นางสาวมินท์ แตรตุลาการ กล่าวถึงแรงบันดาล

ใจในการแต่งเพลงว่า เป็นภาพสะท้อนจากทีมทันตแพทย์ เป็นความตั้งใจที่อยากให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

ในส่วนนี้เราย้อนกลับไปเมื่อก่อนการรักษาค่อนข้างน้อย เต่ปัจจุบันเด็กได้รับโอกาสมากขึ้น ด้วยความตั้งใจทีมทันตแพทย์ทุกท่านทำให้สิ่งนี้ควรจะสบับสนุนสานต่อให้เกิดประโยชน์สานต่อสูงสุด ทุกคนสามารถยิ้มได้ โดยไม่ต้องฝืน เด็กก็สามารถยิ้มได้การรักษา ทำให้รอยยิ้มของเด็ก ครอบครัว คนทุกคนกลับมา

“ความรู้สึกที่ได้เห็นเด็ก ๆ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เมื่อเขามีความสุขด้วยรอยยิ้มก็จะปรากฎเป็นความตั้งใจของทีมทันตแพทย์ทุกท่านที่พยายามตั้งใจ”​ นางสาวมินท์ กล่าว

โดยกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าฯ

ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้มีอุปการคุณจากทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาท

ปัจจุบัน มีผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของกองทุนฯ ประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน การให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง

เพดานโหว่จะช่วยทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข 

เพลงรอยยิ้มของเรา smile of love แต่งโดยนางสาวมินท์ แตรตุลาการ ซึ่ง “ปุ๊ อัญชลี” ร่วมขับร้อง

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีนักร้องซึ่งเป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่คือ เด็กชายอิบรอฮิม สีสวาท ซึ่งมีอายุ 12 ปี ร่วมร้องเพลงนี้ด้วย

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. หวังว่าเพลงนี้จะเป็นสื่อนำทางให้ผู้มีจิตใจที่เมตตา ช่วยมาเติมต่อรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมได้มีรอยยิ้มที่สดใส ซึ่งสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มกับเราได้ที่ บัญชี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-2-66601-6 หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เพลงนี้

รับฟังเพลง รอยยิ้มของเรา Smile of Love ได้ที่ : https://youtu.be/DX0y3e-8M_k

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *