Home » ‘อบจ.สงขลา’ร่วมม.อ.!ยกมาตรฐานสุขภาพคนสงขลา

‘อบจ.สงขลา’ร่วมม.อ.!ยกมาตรฐานสุขภาพคนสงขลา

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,332
วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567

อบจ.สงขลา จับมือม.อ. ร่วมพัฒนางานวิชาการ วิจัย และรูปแบบบริการด้านสุขภาพ มุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิต พร้อมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการการดูแลสุขภาพให้ประชาชน

คำกล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริการด้านสุขภาพให้ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) จึงได้ขับเคลื่อนงาน ทั้งหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน


วันที่ 18 เมษายน 2567 อบจ.สงขลา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนารูปแบบบริการด้านสุขภาพกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา กับ ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ. เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ทีมบริหารจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์
บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)


ทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในโครงการไปใช้ต่อยอดตามวัตถุประสงค์ อาทิ ระบบ Smart Hospital at Home ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบ Center of Supporter และโครงการพัฒนา Caregiver เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา กล่าวว่า ทุกคนทราบดีว่า “สุขภาพ” เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป็นทั้งพื้นฐานความสุขของชีวิต

ดังนั้น “ความมั่นคงทางสุขภาพ” ของพี่น้องประชาชนชาวสงขลา จึงถือเป็นเป้าหมายอันดับแรกของ อบจ. สงขลา ที่ต้องมุ่งเน้นการป้องกันและส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยในทุกช่วงวัย เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
“ทำให้อบจ.สงขลา ต้องเร่งคิดหานโยบายทุกวิถีทางให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดีที่สุด” นายกไพเจน กล่าว
ทั้งยังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กับเจ้าหน้าที่ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.โคกม่วง,รพ.สต.ทุ่งเลียบ และ รพ.สต.พังลา
“ทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของอบจ.สงขลา ที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนสงขลาอย่างดีที่สุด รวมทั้งยกระดับ มาตรฐานและความมั่นคงด้านสาธารณสุข ให้กับจังหวัดสงขลาด้วย” นายกไพเจน กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *