Home » สงขลาเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกนำรายได้หนุนสู่กิจกรรมการกุศล

สงขลาเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกนำรายได้หนุนสู่กิจกรรมการกุศล

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,332
วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567

22 เมษายน 2567​ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดแสดงเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 โดยนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย


ทั้งนี้​ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย นำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ โอกาสนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรับชมการแสดงเดินแบบผ้าไทยในครั้งนี้ด้วย


จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ภายใต้ชื่อ “เสน่ห์ภูษาศิลป์ อัตลักษณ์ถิ่นสงขลา” โดยน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ด้วยการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลา หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น
สำหรับ​การเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล รายได้ทั้งหมดนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป


โดยทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรายได้จากงานดังกล่าวก็จะนำไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *